रस्ता विकास आराखडा २००१-२०२१ नाशिक जिल्हा


सरकारी जमीन यादी


परवाना खोल्या यादी (FLIII)


राष्ट्रीय मतदार सेवा पोर्टल


आदिवासी - बिगर आदिवासी हस्तांतरण


मुख्यमंत्री सहायता निधी - जलयुक्त शिवार अंतर्गत केलेली कामे


वन पश्चिम विभाग नाशिक - जिल्हा नियोजन विकास समिती अंतर्गत केलेली कामे


उ. वि. अ. येवला - जलयुक्त शिवार योजना


लोकसेवा हक्क कायदा - औधोगिक अकृषीक वापर


राजपत्र - भुसंपादन


नागपूर मुंबई एक्सप्रेस हायवे ( समृद्धी महामार्ग ) नमुना ३ अधिसूचना
इगतपुरी               सिन्नर


ध्वनी प्रदूषण - तक्रारी संबंधी


विशेष कार्यकारी अधिकारी, नाशिक जिल्हा


जलसंधारण / पुनर्भरण संरचना


आमदार निधी / खासदार निधी कामे


अनधिकृत धार्मिक स्थळांचे तक्रारीबाबत


महाराष्ट्र समृद्धी महामार्ग थेट खरेदीने जमीन ताब्यात घेणेबाबत जाहिर नोटीस


ईव्हीएम संबधित मराठी ध्वनिचित्रफीत


अनधिकृत फलक / होर्डिंग / जाहिराती - समन्वय अधिकारी


राज्य ग्राहक संरक्षण परिषदेवर अशासकीय सदस्यांची नियुक्ती करणे बाबत


नाशिक जिल्ह्यातील शासकीय गायरान / गुरेचरण जमिनींची गट नं निहाय माहिती


जिल्हा नियोजन समिती निवडणुक २०१७ - निवडून आलेले उमेदवार


वाळू लिलाव २०१७-१८


Top