बंद

पर्यटन स्थळे

फिल्टर:
काळाराम मंदिर
काळाराम मंदीर
श्रेणी धार्मिक

काळाराम मंदीर सरदार रंगराव ओढेकर यांनी सन 1782 मध्ये जुन्या लाकडी मंदिराच्या जागेवर बांधले. प्रभु रामचंद्र आपल्या वनवासा दरम्यान ज्या…