बंद

जिल्हाधिकारी नाशिक यांनी पारित केलेले कोव्हीड १९ संबधित आदेश नाशिक जिल्ह्याच्या अधिकृत संकेतस्थळ https://nashik.gov.in ला भेट देवून खात्री करावी

जिल्हाधिकारी नाशिक यांनी पारित केलेले कोव्हीड १९ संबधित आदेश नाशिक जिल्ह्याच्या अधिकृत संकेतस्थळ https://nashik.gov.in ला भेट देवून खात्री करावी
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख फाईल
जिल्हाधिकारी नाशिक यांनी पारित केलेले कोव्हीड १९ संबधित आदेश नाशिक जिल्ह्याच्या अधिकृत संकेतस्थळ https://nashik.gov.in ला भेट देवून खात्री करावी

जिल्हाधिकारी नाशिक यांनी पारित केलेले कोव्हीड १९ संबधित आदेश नाशिक जिल्ह्याच्या अधिकृत संकेतस्थळ https://nashik.gov.in ला भेट देवून खात्री करावी

13/04/2020 31/05/2020 पहा (891 KB)