बंद

नगरपरिषद / नगरपंचायत सार्वत्रिक निवडणुक २०२० – पेठ

नगरपरिषद / नगरपंचायत सार्वत्रिक निवडणुक २०२० – पेठ
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख फाईल
नगरपरिषद / नगरपंचायत सार्वत्रिक निवडणुक २०२० – पेठ

आरक्षण, प्रारुप प्रभाग रचना, हरकती व सूचना सादर करणे प्रसिद्धी नोटीस

18/11/2020 24/12/2020 पहा (323 KB)