बंद

नगरपरिषद / नगरपंचायत सार्वत्रिक निवडणुक २०२०–

नगरपरिषद / नगरपंचायत सार्वत्रिक निवडणुक २०२०–
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख फाईल
नगरपरिषद / नगरपंचायत सार्वत्रिक निवडणुक २०२०–

प्रारुप प्रभाग रचना, आरक्षण व सोडतीचा कार्यक्रम २०२०

03/11/2020 24/12/2020 पहा (348 KB)