बंद

घोषणा

घोषणा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख फाईल
कोव्हीड १९ – नाशिक जिल्हा प्रतिबंधात्मक आराखडा

कोव्हीड १९ – नाशिक जिल्हा प्रतिबंधात्मक आराखडा

20/04/2020 30/09/2020 पहा (2 MB)
जिल्हाधिकारी नाशिक यांनी पारित केलेले कोव्हीड १९ संबधित आदेश नाशिक जिल्ह्याच्या अधिकृत संकेतस्थळ https://nashik.gov.in ला भेट देवून खात्री करावी

जिल्हाधिकारी नाशिक यांनी पारित केलेले कोव्हीड १९ संबधित आदेश नाशिक जिल्ह्याच्या अधिकृत संकेतस्थळ https://nashik.gov.in ला भेट देवून खात्री करावी

13/04/2020 31/05/2020 पहा (891 KB)
फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता सन, 1973 144(2) प्रमाणे मनाई आदेश.

फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता सन, 1973 144(2) प्रमाणे मनाई आदेश.

06/04/2020 31/05/2020 पहा (105 KB)
करोना विषाणू (कोव्हीड १९) – आदेश- विविध कामांसाठी नियुक्त केलेले समन्वय अधिकारी

करोना विषाणू (कोव्हीड १९) – आदेश- विविध कामांसाठी नियुक्त केलेले समन्वय अधिकारी

24/03/2020 30/06/2020 पहा (197 KB)
करोना विषाणू (कोव्हीड १९) – पान टपऱ्या बंद करण्याचे आदेश

करोना विषाणू (कोव्हीड १९) – पान टपऱ्या बंद करण्याचे आदेश

19/03/2020 31/05/2020 पहा (469 KB)
करोना विषाणू (कोव्हीड १९) – अलगीकरण केंद्रांसाठी इमारती अधिग्रहीत करण्यासाठी आदेश

करोना विषाणू (कोव्हीड १९) – अलगीकरण केंद्रांसाठी इमारती अधिग्रहीत करण्यासाठी आदेश

19/03/2020 31/05/2020 पहा (540 KB)
करोना विषाणू (कोव्हीड १९) – धार्मिक यात्रासाठी आदेश

करोना विषाणू (कोव्हीड १९) – धार्मिक यात्रासाठी आदेश

17/03/2020 31/05/2020 पहा (199 KB)
करोना विषाणू (कोव्हीड १९) – मंगल कार्यालय व लॉन्ससाठी आदेश

करोना विषाणू (कोव्हीड १९) – मंगल कार्यालय व लॉन्ससाठी आदेश

17/03/2020 31/05/2020 पहा (615 KB)
करोना विषाणू (कोव्हीड १९) – क्रीडा व सामाजिक मेळावे संबधी आदेश

करोना विषाणू (कोव्हीड १९) – क्रीडा व सामाजिक मेळावे संबधी आदेश

14/03/2020 31/05/2020 पहा (214 KB)
नाशिक जिल्ह्यातील आधार नोंदणी केंद्राची यादी

नाशिक जिल्ह्यातील आधार नोंदणी केंद्राची यादी

15/02/2020 15/02/2021 पहा (501 KB)
संग्रहित करा