बंद

ग्रामीण रुग्णालय, गिरनारे

नाशिक हरसूल रोड, गिरनारे

ईमेल : rhgirnare[at]gmail[dot]com
Pincode: 423110