बंद

गंगाथरन डी

जिल्हाधिकारी कार्यालय, जुना आग्रा रोड, नाशिक

ईमेल : collector[dot]nashik[at]maharashtra[dot]gov[dot]in
पदनाम : जिल्हा दंडाधिकारी तथा जिल्हाधिकारी
फोन : 0253-2578700