Close

Shri. Kailas Jadhav

Nashik Municipal Corporation Rajiv Gandhi Bhavan, Sharanpur Road, Nashik

Email : commissioner[at]nashikcorporation[dot]in
Designation : Commissioner Nashik Municipal Corporation
Phone : 0253-2578206