Close

Jawahar Education Society’s Institute of Technology, Management & Research, Nashik

Survey No 48, Gowardhan, Gangapur road, Nashik, Maharashtra 422222

Email : jitnashik2012[at]gmail[dot]com
Phone : 0253-2970077
Website : http://jitnashik.edu.in/