बंद

कोव्हीड १९

  • राष्‍ट्रीय कॉल सेंटर   –  011-23978046
  • राज्‍यस्‍तरीय नियंत्रण कक्ष  –  020-26127394
  • कोरोना कंट्रोल रूम मंत्रालय मुंबई 022-22029148, 022-22054535
  • जिल्हाधिकारी कार्यालय,नाशिक, नियंत्रण कक्ष  –  0253-2317151, 2315080