बंद

जिल्हाधिकारी यांचे प्रोफाइल

Dist Magistrate

 

 • आय.ए.एस. बॅच: 2010
 • कॅडर: महाराष्ट्र
 • जन्म तारीख: 21/05/1971
 • वर्तमान पदावर नियुक्तीची तारीख: 12/03/2019
 • मूळगाव आणि राज्य: शिक्रापूर, ता. शिरूर, जि. पुणे
 • नाशिक :
  • (ओ) 0253 – 2578500, 2578700
  • (एफ) 0253 – 2581700
  • (आर) 0253 – 2578600
 • ई-मेल पत्ता: जिल्हाधिकारी (डॉट) नाशिक (ऍट ) महाराष्ट्र (डॉट) gov (डॉट) in  मध्ये
 • पात्रता:
  • नॅशनल मेरीट स्कॉलरशिप प्राप्त .
  • बी.कॉम डिस्टिंक्शन (१९९१) (एस.पी. कॉलेज, पुणे प्रथम क्रमांक व पुणे विद्यापीठ गुणवत्ता यादीत समावेश )
  • एल.एल.बी. फर्स्ट क्लास (१९९४) (आयएलएस लॉ कॉलेज, पुणे आणि पुणे विद्यापीठ गुणवत्ता यादीत समावेश)
  • डिप्लोमा इन इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (१९९१) (कोल्हापूर जिल्ह्यात प्रथम क्रमांक)

पोस्ट इतिहास:

 

वर्ष पोस्टिंग ठिकाण
1994 परिविक्षाधीन उपजिल्हाधिकारी अमरावती
1995 प्रांत अधिकारी, धारणी (मेळघाट) अमरावती
1996 उपजिल्हाधिकारी (रोहयो) बुलढाणा
1997 प्रांत अधिकारी, अकोट अकोला
1998 प्रांत अधिकारी, अकोला अकोला
1999 विशेष भूसंपादन अधिकारी कोल्हापूर
2000 जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी पुणे
2003 प्रांत अधिकारी, मिरज सांगली
2005 उपायुक्त (भूमीजिंदगी) महानगर पालिका, पुणे पुणे
2009 सहव्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळ, पुणे पुणे
2010 उपायुक्त (महसूल), मराठवाडा विभाग औरंगाबाद
2013 विशेष कार्य अधिकारी, अ.मु.स.(महसूल), मंत्रालय मुंबई
2014 सहसचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय मुंबई
2017 मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद पुणे