बंद

जिल्हा न्यायालय

नाशिक जिल्हा न्यायालयाचा इतिहास :

दिवाणी न्यायालय, कनिष्ठ विभागची स्थापना 1891 मध्ये मालेगाव येथे विद्यमान न्यायालयाच्या इमारतीत करण्यात आली. मालेगावमध्ये 29 ऑक्टोबर 1998 पासून सत्र न्यायालय स्थापन झाले. मालेगाव, नांदगाव आणि सटाणेच्या महसूल तालुक्यांचा समावेश असलेल्या अतिरिक्त जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश यांच्या अध्यक्षतेखाली मुख्य न्यायाधीश, नागरी न्यायाधीश, कनिष्ठ विभागाच्या इमारतीची स्थापना दिवाणी न्यायालय, कनिष्ठ विभाग मालेगाव येथे झाली. 1 जानेवारी 1990, मालेगाव, नांदगाव आणि सटाणा या महसूली तालुक्यांचा समावेश असलेल्या क्षेत्रांना समाविष्ट केले गेले. निफाड हा जिल्ह्यातील आणखी एक तालुका आहे. दिवाणी न्यायालय, कनिष्ठ विभाग आणि जे.एम.एफ.सी. निफाड 1964 साली भाड्याच्या जागेत स्थापन झाले. त्यानंतर 1979 मध्ये न्यायालयीन न्यायालयासाठी एक स्वतंत्र इमारत बांधण्यात आली. 1993 मध्ये न्यायालयाच्या नागरी न्यायाधीश वरिष्ठ विभागीय मंडळाची स्थापना निफाड, येवला, चांदवड व पिंपळगांव येथे महसुली तालुक्यांचा भाग म्हणून करण्यात आली.
सत्र विभाग न्यायालय 20 जून 1 999 पासून अस्तित्वात असलेल्या कोर्ट बिल्डिंगमध्ये स्थापन केले आहे व मुख्य जिल्हा न्यायाधीश – 1 यांच्या अध्यक्षतेखाली आहेत. सटाणा, सिन्नर, नांदगाव, दिंडोरी, चांदवड, कळवण, येवला, पिंपळगाव (बी), मनमाड शहर, मनमाड (रेल्वेस्थानक) आणि नाशिक-रोड, मोटर वाहन न्यायालय नागरी न्यायालये आहेत.

नाशिक जिल्हा न्यायालयांचे संपर्क क्रमांक

जिल्हा व सत्र न्यायालय, नाशिक

कार्यालयीन दूरध्वनी: 0253-2578695
कार्यालय फॅक्सः 0253-23166 9 7

सिव्हिल कोर्ट, वरिष्ठ विभाग, नाशिक

कार्यालयीन दूरध्वनी: 0253-2570097
कार्यालय फॅक्सः 0253-2570097

मुख्य न्यायदंडाधिकारी, नाशिक

कार्यालयीन दूरध्वनी क्रमांक: 0253-2575214
कार्यालय फॅक्स क्रमांक: 0253-2575214

जिल्हा विधि सेवा प्राधिकरण, नाशिक

कार्यालयीन दूरध्वनी क्रमांक: 0253-2314306
कार्यालय फॅक्स क्रमांक: 0253-2314306

सांखिकी शाखा, जिल्हा न्यायालय, नाशिक

कार्यालयीन दूरध्वनी क्रमांक:
0253-2571796

संगणक विभाग, जिल्हा न्यायालय, नाशिक

कार्यालयीन दूरध्वनी क्रमांक:
0253-2581483

जिल्हा शासकीय वकील कार्यालय, जिल्हा न्यायालय, नाशिक

कार्यालयीन दूरध्वनी क्रमांक:
0253-2578497

वेबसाइट दुवे

भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयची अधिकृत वेबसाइट

भारताचे सर्वोच्च न्यायालय

मुंबई उच्च न्यायालयाची अधिकृत वेबसाईट

मुंबई उच्च न्यायालय

जिल्हा न्यायालय नाशिकची अधिकृत वेबसाईट

जिल्हा न्यायालय नाशिक

ई – न्यायालय सेवांचे अधिकृत संकेतस्थळ

ई – न्यायालय सेवा