बंद

दस्तऐवज

Filter Document category wise

फिल्टर

दस्तऐवज
शीर्षक दिनांक View / Download
कलम-१९ ची अधिसुचना मौजे-नाशिक ता. जि. नाशिक. 05/09/2022 पहा (2 MB)
जि. प. – पं. स. निवडणूक – २०२२ प्रारूप मतदार यादी प्रसिद्धी बाबत 20/07/2022 पहा (17 KB)
कलम-११ ची अधिसूचना मौजे देवळाली ता. जि नाशिक 09/05/2022 पहा (1 MB)
नाजकधा अधिनियम, 1976 अंतर्गत कलम 20 अन्वये विविध प्रयोजनार्थ सूट देण्यात आलेल्या योजनांची यादी 11/08/2021 पहा (8 MB)
पुर परिस्थितीतील लघुकृती आराखडा 11/05/2022 पहा (8 MB)
आरटीएस अधिनियम 04/09/2020 पहा (246 KB)
एकुण पाऊस 12/06/2024 पहा (19 KB)
धरण साठवण माहिती 12/06/2024 पहा (442 KB)
वनहक्क कायद्या अंतर्गत पात्र/अपात्र दावेदारांची यादी 29/05/2019 पहा (8 MB)
पेन्शन घेत असलेल्या स्वातंत्र्य सैनिकाची यादी 05/02/2019 पहा (4 MB)