बंद

पोलीस अधीक्षक

पोलिस अधीक्षक, नाशिक (ग्रामीण)

नाशिक (ग्रामीण) पोलिस , एक व्यावसायिक कायद्याची अंमलबजावणी संस्था, गुन्हेगारी प्रतिबंध, कायदा व सुव्यवस्था राखण्याचे, वाहतूक व्यवस्थापन आणि इतर अनेक संस्थांकडून समन्वय ठेवण्यात गुंतलेले आहे जे सुरक्षा व सुरक्षा राखण्यास मदत करतात. नाशिक जिल्ह्यातील नागरिक पोलिस विभाग, शासनाची सर्वात जास्त दृश्यमान हात आहे, हे सहसा नागरीक आणि स्थानिक शासनांमधील संपर्काचा प्रथम बिंदू आहे. आम्ही नाशिक (ग्रामीण) पोलिस ांमधे आमच्यावर उत्तम जबाबदारीची जाणीव ठेवतो आणि प्रत्येक संभाव्य मार्गांनी आपल्याला मदत करण्यासाठी पूर्णपणे तयार आहोत.

पोलिस अधीक्षक, नाशिक यांचे अधिकृत संकेतस्थळ :

पोलिस अधीक्षक
अनु क्र नाव पदनाम पोस्टिंग ई – मेल आयडी
1 श्री. विक्रम देशमाने (भा.पो.से) एस.पी.नाशिक (ग्रामीण) एस.पी.नाशिक (ग्रामीण) sp[dot]nashik[dot]r[at]mahapolice[dot]gov[dot]in
2 श्री. अनिकेत भारती अतिरिक्त एसपी अतिरिक्त एसपी, मालेगाव asp[dot]malegaon[dot]nr[at]mahapolice[dot]gov[dot]in
3 श्री. आदित्य मिरखेलकर (भा.पो.से) अतिरिक्त एसपी अतिरिक्त एसपी,नाशिक (ग्रामीण) sp[dot]nashik[dot]r[at]mahapolice[dot]gov[dot]in

शाखा

अ. क्र. पदनाम फोन नंबर ईमेल
* उप. पोलिस उपनिरीक्षक (मुख्यालय) 0253-2309702 homedyspnr[at]gmail[dot]com
1 पोलिस मुख्यालय नाशिक (ग्रामीण) 0253-2309716
2 नियंत्रण कक्ष नाशिकर (ग्रामीण) 0253-2309715 / 18 cronasikrural[at]gmail[dot]com
3 नियंत्रण कक्ष मालगांव 02554-231000 crrmlg1100[at]gmail[dot]com
4 जिल्हा विशेष शाखा, नाशिक (ग्रामीण) 0253-2309705 dsb[dot]pol[dot]nr[at]mahapolice[dot]gov[dot]in
5 जिल्हा विशेष शाखा, मालेगाव 02554-222003
6 स्थानिक न्यायालय शाखा, नाशिक (ग्रामीण) 0253-2309710 pilcb[dot]nskr[at]gmail[dot]com
7 जिल्हा रहदारी शाखा 0253-2303070
8 शहर रहदारी शाखा, मालेगाव 7588947623
9 सायबर गुन्हेगारी कक्ष 9594621155 cybercrime[dot]nr[at]gmail[dot]com
10 पोलिस कल्याण, नाशिक (ग्रामीण) 9921002100 welfare[dot]nskr[at]gmail[dot]com
11 आर्थिक अपायकारक विंग, नाशिक (ग्रामीण) 0253-2303040 eow[dot]nr[at]mahapolice[dot]gov[dot]in
12 महिला सुरक्षा शाखा 0253-2303041 whc[dot]nashikr[at]gmail[dot]com
13 मानवी तस्करी विरोधी कक्ष 9049231740 ahtu[dot]nskr[at]gmail[dot]com
14 चाचणी देखरेख कक्ष 9594621155 tmc[dot]nashik[at]gmail[dot]com
15 दहशतवाद विरोधी कक्ष, नाशिक (ग्रामीण) 8888813617 atcnskr9[at]gmail[dot]com

एस.डी.पी.ओ.कार्यालये आणि पोलिस स्टेशन

अ.न. एस.डी.पी.ओ.ऑफिस व पोलिस स्टेशन्स कार्यालयाचे नंबर ई – मेल आयडी
1 एस.डी.पी.ओ.नाशिक ग्रामीण 0253-2309713 sdpo[dot]nrdiv[dot]nr[at]mahapolice[dot]gov[dot]in
1 इगतपुरी पोलिस स्टेशन 02553-244004 ps[dot]igatpur[dot]nr[at]mahapolice[dot]gov[dot]in
2 घोटी पोलिस स्टेशन 02553-220544 ps[dot]ghoti[dot]nr[at]mahapolice[dot]gov[dot]in
3 वाडीवऱ्हे पोलिस स्टेशन 02553-236533 ps[dot]wadivarhe[dot]nr[at]mahapolice[dot]gov[dot]in
4 ओझर पोलिस स्टेशन 02550-278633 ps[dot]ozar[dot]nr[at]mahapolice[dot]gov[dot]in
5 पिंपळगाव बसवंत पोलिस स्टेशन 02550-250033 ps[dot]pimpalgaon[dot]nr[at]mahapolice[dot]gov[dot]in
2 एस.डी.पी.ओ. निफाड 02550-241053 sdpo[dot]niphaddiv[dot]nr[at]mahapolice[dot]gov[dot]in
1 निफाड पोलिस स्टेशन 02550-241033 ps[dot]niphad[dot]nr[at]mahapolice[dot]gov[dot]in
2 सिन्नर पोलिस स्टेशन 02551-220033 ps[dot]sinnar[dot]nr[at]mahapolice[dot]gov[dot]in
3 लासलगाव पोलिस स्टेशन 02550-266055 ps[dot]lasalgaon[dot]nr[at]mahapolice[dot]gov[dot]in
4 वावी पोलिस स्टेशन 02551-283433 ps[dot]wavi[dot]nr[at]mahapolice[dot]gov[dot]in
5 सायखेडा पोलिस स्टेशन 02550-232233 saykhedapolice[at]gmail[dot]com
6 एम.आय.डी.सी. सिन्नर पोलिस स्टेशन 02550-240433 sinnermidc[dot]pstn[at]gmail[dot]com
3 एस.डी.पी.ओ.मनमाड 02591-222254 sdpo[dot]manmaddiv[dot]nr[at]mahapolice[dot]gov[dot]in
1 मनमाड पोलिस स्टेशन 02591-222920 ps[dot]manmad[dot]nr[at]mahapolice[dot]gov[dot]in
2 येवला तालुका पोलिस स्टेशन 02559-265073 ps[dot]yeolataluka[dot]nr[at]mahapolice[dot]gov[dot]in
3 येवला शहर पोलिस स्टेशन 02559-265016 ps[dot]yeolacity[dot]nr[at]mahapolice[dot]gov[dot]in
4 नांदगाव पोलिस स्टेशन 02552-242333 ps[dot]nandgaon[dot]nr[at]mahapolice[dot]gov[dot]in
5 चांदवड पोलिस स्टेशन 02556-252233 ps[dot]chandwad[dot]nr[at]mahapolice[dot]gov[dot]in
6 वडनेर भैरव पोलिस स्टेशन 02556-275633 ps[dot]vadnerbhairav[dot]nr[at]mahapolice[dot]gov[dot]in
4 एस.डी.पी.ओ. पेठ 02594-233144 sdpo[dot]pethdiv[dot]nr[at]mahapolice[dot]gov[dot]in
1 नाशिक तालुका पोलिस स्टेशन 0253-2309711 ps[dot]nashiktaluka[dot]nr[at]mahapolice[dot]gov[dot]in
2 पेठ पोलिस स्टेशन 02558-225533 ps[dot]peth[dot]nr[at]mahapolice[dot]gov[dot]in
3 त्र्यंबकेश्वर पोलिस स्टेशन 02594-233133 ps[dot]trimbak[dot]nr[at]mahapolice[dot]gov[dot]in
4 हरसूल पोलिस स्टेशन 02558-227233 ps[dot]harsul[dot]nr[at]mahapolice[dot]gov[dot]in
5 बाऱ्हे पोलिस स्टेशन 9405218929
5 एस.डी.पी.ओ. कळवण 02592-222433 sdpo[dot]kalwandiv[dot]nr[at]mahapolice[dot]gov[dot]in
1 कळवण पोलिस स्टेशन 02592-221033 ps[dot]kalwan[dot]nr[at]mahapolice[dot]gov[dot]in
2 दिंडोरी पोलिस स्टेशन 02557-221033 ps[dot]dindori[dot]nr[at]mahapolice[dot]gov[dot]in
3 वणी पोलिस स्टेशन 02557-220133 ps[dot]vani[dot]nr[at]mahapolice[dot]gov[dot]in
4 अभोना पोलिस स्टेशन 02592-240033 ps[dot]abhona[dot]nr[at]mahapolice[dot]gov[dot]in
5 सुरगाणा पोलिस स्टेशन 02593-223333 ps[dot]surgana[dot]nr[at]mahapolice[dot]gov[dot]in
6 देवळा पोलिस स्टेशन 02592-228233 ps[dot]deola[dot]nr[at]mahapolice[dot]gov[dot]in
6 एस.डी.पी.ओ.मालेगाव (ग्रामीण) 02555-223556 sdpo[dot]malegaonrdiv[dot]nr[at]mahapolice[dot]gov[dot]in
1 मालेगाव तालुका पोलिस स्टेशन 02554-276162 ps[dot]malegaontaluka[dot]nr[at]mahapolice[dot]gov[dot]in
2 सटाणा पोलिस स्टेशन 02555-223033 ps[dot]satana[dot]nr[at]mahapolice[dot]gov[dot]in
3 वडनेर खाकुर्डी पोलिस स्टेशन 02554-277833 ps[dot]vadnerkhakurdi[dot]nr[at]mahapolice[dot]gov[dot]in
4 जयखेडा पोलिस स्टेशन 02555-233433 ps[dot]jaykheda[dot]nr[at]mahapolice[dot]gov[dot]in
7 एस.डी.पी.ओ.मालेगाव शहर 02554-222004 sdpo[dot]manctdiv[dot]nr[at]mahapolice[dot]gov[dot]in
1 मालेगाव शहर पोलिस स्टेशन 02554-222001 ps[dot]malegaoncity[dot]nr[at]mahapolice[dot]gov[dot]in
2 आझाद नगर पोलिस स्टेशन 02554-222006 ps[dot]azadngar[dot]nr[at]mahapolice[dot]gov[dot]in
3 आयुब नगर पोलिस स्टेशन 02554-222009 ps[dot]ayeshanagar[dot]nr[at]mahapolice[dot]gov[dot]in
4 पवार वाडी पोलिस स्टेशन 02554-280100 ps[dot]pawarwadi[at]gmail[dot]com
5 रमझानपुरा पोलिस स्टेशन 02554-232406
8 एस.डी.पी.ओ.मालेगाव कॅम्प 02554-258901 sdpo[dot]mancmpdiv[dot]nr[at]mahapolice[dot]gov[dot]in
1 मालेगाव कॅम्प पोलिस स्टेशन 02554-258904 ps[dot]malegaoncamp[dot]nr[at]mahapolice[dot]gov[dot]in
2 मालेगाव किला पोलिस स्टेशन 02554-222005 ps[dot]killa[dot]nr[at]mahapolice[dot]gov[dot]in
3 मालेगाव छावणी पोलिस स्टेशन 02554-258906 psmalegoanchawni[dot]nr[at]mahapolice[dot]gov[dot]in