बंद

महानगरपालिका / नगरपरिषद

नाशिक महानगरपालिका

नाशिक महानगरपालिका ही भारतातील महाराष्ट्र राज्यात नाशिक शहराची शासकीय संस्था आहे. महापालिकेमध्ये लोकशाही पद्धतीने निवडलेला सदस्य असतो, त्याचे नेतृत्व महापौर असते आणि शहराचे पायाभूत सुविधा, सार्वजनिक सेवा आणि पोलिसांचे व्यवस्थापन करतात. नाशिक महानगरपालिका नाशिकमध्ये स्थित आहे. नाशिक महानगरपालिकेचे अधिकृत संकेतस्थळ : नाशिक महानगरपालिका

आयुक्तालय

आयुक्तालय
हुद्दा फोन क्रमांक मोबाइल क्रमांक ईमेल
आयुक्त 2578206 2575607 commissioner[at]nashikcorporation[dot]in
स्वीय सहाय्यक, मा. आयुक्त 2578206 9423179199 pacommissioner[at]nashikcorporation[dot]in

अतिरिक्त आयुक्त

अतिरिक्त आयुक्त
हुद्दा फोन क्रमांक ईमेल
अतिरिक्त आयुक्त 1 2222611 addcommissioner[at]nashikcorporation[dot]in
अतिरिक्त आयुक्त 2 2222613 addcommissioner2[at]nashikcorporation[dot]in

सामान्य प्रशासन विभाग

सामान्य प्रशासन विभाग
हुद्दा विभाग फोन क्रमांक मोबाइल क्रमांक ईमेल
उप. आयुक्त सुरक्षा विभाग स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) जनसंपर्क विभाग स्टोअर विभाग केंद्रीय करा 2222452/2570563 9423179212 lbt[at]nashikcorporation[dot]in
उप. आयुक्त अतिक्रमण विभाग क्रीडा आणि सांस्कृतिक कार्य विभाग झोपडपट्टी विभाग पुस्तक देणे आणि छपाई वितरण 2222409 9422749616 dmc_e[at]nashikcorporation[dot]in
उप. आयुक्त गोदावरी कंन्सर्वेशन सेल कामगार कल्याण पाणी कर आणि मालमत्ता कर एन यू एल एम तक्रार निवारण 7768006444 dmc_t[at]nashikcorporation[dot]in dmc_godavariconsv[at]nashikcorporation[dot]in
उप. आयुक्ता (प्रशासन) आस्थापना विभाग 2222408/2578266 9405366333 dmc_a[at]nashikcorporation[dot]in
उप. आयुक्ता (प्रशासन) शाळा मंडळ सुवर्ण जयंती एमटीएस डीएपेंटमेंट 2222410 9423179125 dmc_edu[at]nashikcorporation[dot]in
सहाय्यक आयुक्त महिला व बालकल्याण विभाग 2222599 8108477105 asst_communities[at]nashikcorporation[dot]in
सहाय्यक आयुक्त स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) 9420484831 asst_commlbt[at]nashikcorporation[dot]in
सहाय्यक आयुक्त प्रशासन विभाग 2222415 9423179161 asst_commadmin[at]nashikcorporation[dot]in
सहाय्यक आयुक्त एनकोटरमेंट विभाग 2577546 8275015391 asc_commenchroch[at]nashikcorporation[dot]in
सहाय्यक आयुक्त एमटीएस डिपार्टमेन्ट कर आणि मूल्यमापन विभाग 2222455 8275252096 asst_commmts[at]nashikcorporation[dot]in

सार्वजनिक बांधकाम विभाग

सार्वजनिक बांधकाम विभाग
हुद्दा विभाग फोन क्रमांक मोबाइल क्रमांक ईमेल
शहर अभियंता पीडब्ल्यूडी 2222441/2577 9 22 9423179104 ce[at]nashikcorporation[dot]in
कार्यकारी अभियंता (पीडब्ल्यूडी) सिंहस्था कक्ष (पीडब्ल्यूडी) पंचवटी विभाग (पीडब्ल्यूडी) 2222443 9423179115 eepwd1[at]nashikcorporation[dot]in
कार्यकारी अभियंता (पीडब्ल्यूडी) नाशिक पश्चिम विभाग नवीन नाशिक विभाग 2222447 9423179132 eepwd2[at]nashikcorporation[dot]in
कार्यकारी अभियंता (पीडब्ल्यूडी) नाशिक पूर्व विभाग सातपूर विभाग 2222444 9423179113 eepwd3[at]nashikcorporation[dot]in
कार्यकारी अभियंता (पीडब्ल्यूडी) नाशिकरोड विभाग 942317914 9 eepwd[at]nashikcorporation[dot]in

खाते विभाग

खाते विभाग
हुद्दा विभाग फोन क्रमांक मोबाइल क्रमांक ईमेल
मुख्य लेखा अधिकारी खाते विभाग 2222471/2315139 9422226223 cao[at]nashikcorporation[dot]in
मुख्य लेखा अधिकारी कामगार कल्याण विभाग 2222459 9423179105 cao_2[at]nashikcorporation[dot]in

ऑडिट विभाग

ऑडिट विभाग
हुद्दा विभाग फोन क्रमांक मोबाइल क्रमांक ईमेल
मुख्य लेखापरीक्षक ऑडिट विभाग 2222600/2317387 9423388405 ca[at]nashikcorporation[dot]in

पाणी पुरवठा विभाग

पाणी पुरवठा विभाग
हुद्दा विभाग फोन क्रमांक मोबाइल क्रमांक ईमेल
अधीक्षक अभियंता पाणी पुरवठा आणि यांत्रिक विभाग 2222421 9423179119 se_ws[at]nashikcorporation[dot]in se_mech[at]nashikcorporation[dot]in
कार्यकारी अभियंता पाणी पुरवठा विभाग नाशिकरोड, नवीन नाशिक, सातपूर विभाग 2222426 8275072365 ee_ws[at]nashikcorporation[dot]in
कार्यकारी अभियंता पाणी पुरवठा विभाग नाशिक पश्चिम, नाशिक पूर्व, पंचवटी विभाग 2222423 9423179128 ee_ws1[at]nashikcorporation[dot]in
कार्यकारी अभियंता पाणी पुरवठा यांत्रिक 2222424 9423179143 eemachanical[at]nashikcorporation[dot]in

ड्रेनेज विभाग

ड्रेनेज विभाग
हुद्दा विभाग फोन क्रमांक मोबाइल क्रमांक ईमेल
अधीक्षक अभियंता ड्रेनेज विभाग 2581252 9423179116 se_drainage[at]nashikcorporation[dot]in
कार्यकारी अभियंता ड्रेनेज विभाग नाशिकरोड, पंचवटी विभाग 9423179152 eedrainage[at]nashikcorporation[dot]in
कार्यकारी अभियंता ड्रेनेज विभाग सिडको, सातपूर विभाग 9423179107 eadrainage1[at]nashikcorporation[dot]in
कार्यकारी अभियंता (पर्यावरण) ड्रेनेज विभाग नाशिक पश्चिम, नाशिक पूर्व विभाग 9423179206 eedrainage2[at]nashikcorporation[dot]in

विद्युत विभाग

विद्युत विभाग
हुद्दा विभाग फोन क्रमांक मोबाइल क्रमांक ईमेल
कार्यकारी अभियंता विद्युत विभाग पंचवटी, नाशिक पूर्व विभाग 2222433 9423179135 ee2electrical[at]nashikcorporation[dot]in
कार्यकारी अभियंता विद्युत विभाग नाशिक रोड, नाशिक पश्चिम, पंचवटी, नवीन नाशिक विभाग 9423179134 ee_electrical[at]nashikcorporation[dot]in

इस्टेट विभाग

इस्टेट विभाग
हुद्दा विभाग फोन क्रमांक मोबाइल क्रमांक ईमेल
उप अभियंता मालमत्ता व्यवस्थापक कायदेशीर विभाग 2222540 9423179141 de_estate[at]nashikcorporation[dot]in

गार्डन विभाग

गार्डन विभाग
हुद्दा विभाग फोन क्रमांक मोबाइल क्रमांक ईमेल
गार्डन अधीक्षक गार्डन अँड ट्री अथॉरिटी विभाग 2578226 9423179221 garden_sup[at]nashikcorporation[dot]in

वैद्यकीय आणि आरोग्य विभाग

वैद्यकीय आणि आरोग्य विभाग
हुद्दा विभाग फोन क्रमांक मोबाइल क्रमांक ईमेल
आरोग्य अधिकारी आरोग्य विभाग 2222466/2572062 9422259115 health[at]nashikcorporation[dot]in
वैद्यकीय अधीक्षक वैद्यकीय विभाग 2222534/2317292 9423777180 med_sup[at]nashikcorporation[dot]in

अग्निशमन विभाग

अग्निशमन विभाग
हुद्दा विभाग फोन क्रमांक मोबाइल क्रमांक ईमेल
मुख्य अग्निशमन अधिकारी अग्निशमन विभाग आपत्ती व्यवस्थापन विभाग 2509766/259871 9423179101 cfo[at]nashikcorporation[dot]in

नगरपालिका सचिव विभाग

नगरपालिका सचिव विभाग
हुद्दा विभाग फोन क्रमांक मोबाइल क्रमांक ईमेल
नगरपालिका सचिव नगरपालिका सचिव विभाग 2578269/2222522 9423179106 mun_sec[at]nashikcorporation[dot]in

नगर नियोजन विभाग

नगर नियोजन विभाग
हुद्दा विभाग फोन क्रमांक मोबाइल क्रमांक ईमेल
सहाय्यक संचालक टाऊन प्लॅनिंग नगर नियोजन विभाग 2222540/2572912 8275022627 adtp[at]nashikcorporation[dot]in
कार्यकारी अभियंता नगर नियोजन विभाग 2222541/2312751 9423179162 eetownplanning[at]nashikcorporation[dot]in

कालिदास कला मंदिर

कालिदास कला मंदिर
हुद्दा विभाग फोन क्रमांक मोबाइल क्रमांक ईमेल
व्यवस्थापक कालिदास कला मंदिर 2502930/2311889 9423179160 kalidas[at]nashikcorporation[dot]in

संगणक विभाग

संगणक विभाग
हुद्दा विभाग फोन क्रमांक मोबाइल क्रमांक ईमेल
विभाग प्रमुख संगणक विभाग 2222429 9423179133 hod_computer[at]nashikcorporation[dot]in

शिक्षण विभाग

शिक्षण विभाग
हुद्दा विभाग फोन क्रमांक मोबाइल क्रमांक ईमेल
प्रशासकीय अधिकारी शिक्षण विभाग 2571289/2361188 9011558949 edu_off[at]nashikcorporation[dot]in

जनसंपर्क विभाग

जनसंपर्क विभाग
हुद्दा विभाग फोन क्रमांक मोबाइल क्रमांक ईमेल
जनसंपर्क अधिकारी जनसंपर्क विभाग 2222495/2222427 9422222195 pro[at]nashikcorporation[dot]in

मालेगाव महानगरपालिका

मालेगाव महानगर पालिकेच्या महाराष्ट्र राज्यातील मालेगाव शहराचे संचालक मंडळ आहे. महापालिकेमध्ये लोकशाही पद्धतीने निवडलेला सदस्य असतो, त्याचे नेतृत्व महापौर असते आणि शहराचे पायाभूत सुविधा, सार्वजनिक सेवा आणि पोलिसांचे व्यवस्थापन करतात. राज्यातील आघाडीच्या विविध राजकीय पक्षांचे सदस्य महामंडळात निवडून आलेले कार्यालय आहेत. मालेगाव महानगरपालिका मालेगाव येथे स्थित आहे

मालेगाव महानगरपालिकेचे अधिकृत संकेत : मालेगाव महानगरपालिका

मालेगाव म्युनिसिपल कॉपोरेशनची तक्रार – टोल फ्री क्रमांक 18008331500, एस.एम.एस. करिता टोल फ्री क्रमांक 9130000660

नगर परिषद :

अ.क्र. नगर परिषदेचे नाव ऑफिस टेलि. क्रमांक फॅक्स क्रमांक ई – मेल आयडी तपशील.
1 मनमाड 02591-222328 02591 – 223796 co[dot]manmad[at]gmail[dot]com नगर परिषदेची स्थापना 1928,

2011च्या जनगणनेनुसार, लोकसंख्या 80058

नगर परिषद क्षेत्र 28.70 चौ.मी.

नगरपरिषद वर्ग : ब वर्ग, वार्ड क्रमांक 7

सदस्य 30 संख्या, निवडणूक तारीख 11.12.2011

एकूण रस्ता लांबी 72.00 के मीटर

गुणधर्मांची संख्या 16018 नग, घर क्रमांक 16067 नग

2 येवला 02559-265026 02559- 265310 coyeola[at]gmail[dot]com नगर परिषदेची स्थापना 1.8.1858

2011 च्या जनगणनेनुसार लोकसंख्या 49878

नगर परिषद क्षेत्र 12.7 9 चौरस किमी.

नगरपरिषद वर्ग : ब वर्ग, वार्ड क्रमांक 6

सदस्य संख्या 23, निवडणूक तारीख 11.12.2011

एकूण रस्ता लांबी 124 के मीटर

गुणधर्मांची संख्या 9840 नग, घर क्रमांक 13875 नग

3 सिन्नर 02551-220029 025512- 220029 cosinnar[at]gmail[dot]com नगर परिषदेची स्थापना 1.8.1860

2011 च्या जनगणनेनुसार लोकसंख्या 65,299

नगर परिषद क्षेत्र 51.40 चौरस किमी.

नगर परिषद वर्ग : क वर्ग, वार्ड क्रमांक 6

सदस्य संख्या 21, निवडणूक तारीख 11.12.2011

एकूण रस्ते लांबी 163.53 मी.

गुणधर्मांची संख्या – संख्या, घर क्रमांक 16134 नग

4 नांदगाव 02552-242238 0252- 242238 nandgaon[dot]municipal[at]gmail[dot]com नगर परिषदेची स्थापना 19.2.1921

2011 च्या जनगणनेनुसार लोकसंख्या : 37717

नगर परिषद क्षेत्र 3.83 चौरस किमी.

नगर परिषद वर्ग : क वर्ग, वार्ड क्रमांक 5

सदस्य संख्या 17 संख्या, निवडणूक तारीख 11.12.2011

एकूण रस्ता लांबी 38.00 के मीटर

गुणधर्मांची संख्या 5569, घराची संख्या 7373

5 इगतपुरी 02553-244010 02553- 243361 igatpurimun[at]gmail[dot]com नगर परिषदेची स्थापना 1868

2011 च्या जनगणनेनुसार लोकसंख्या 65215

नगर परिषद क्षेत्र 29.50 चौरस किमी

नगर परिषद वर्ग : क वर्ग, वार्ड क्रमांक 5

सदस्य संख्या 17, निवडणूक तारीख 4.11.2011

एकूण रस्ता लांबी 59.90 किमी

गुणधर्मांची संख्या 5061, घराची संख्या 6297

6 सटाणा 02555-223783 0255- 223084 baglannp[at]yahoo[dot]com नगर परिषदेची स्थापना 1.1.1954

2011 च्या जनगणनेनुसार लोकसंख्या 30989

नगर परिषद क्षेत्र 15.94 चौरस कि मी

नगर परिषद वर्ग : क वर्ग, वार्ड क्रमांक 5

सदस्य संख्या 19, निवडणूक तारीख 11.12.2011

एकूण रस्ता लांबी 70.40 मी.

गुणधर्मांची संख्या 7176, घराची संख्या 7817

7 भगूर 0253-2491309 0253- 2492522 cobhagur[at]gmail[dot]com नगर परिषदेची स्थापना 25.10.1925

2011 च्या जनगणनेनुसार लोकसंख्या 12353

नगर परिषद क्षेत्र 0.67 चौरस किमी.

नगर परिषद वर्ग : क वर्ग, वार्ड क्रमांक 4

सदस्य संख्या 17, निवडणूक तारीख 11.12.2011

एकूण रस्ता लांबी 24.50 मी.

गुणधर्मांची संख्या 2192, घराची संख्या 2598

8 त्र्यंबक 02594-233303 02594-233527 cotmc[dot]tbk[at]gmail[dot]com नगर परिषदेची स्थापना –

2011 च्या जनगणनेनुसार लोकसंख्या 12056

नगर परिषद क्षेत्र 13.68 चौरस किमी

नगर परिषद वर्ग : क वर्ग , वार्ड क्रमांक 4

सदस्य संख्या 17, निवडणूक तारीख 4.11.2011

एकूण रस्ते लांबी 13.50 किमी

गुणधर्मांची संख्या 2317, घराची संख्या 2244

9 चांदवड 02556-253820 cnpc253820[at]gmail[dot]com नगर परिषदेची स्थापना –

2011 च्या जनगणनेनुसार लोकसंख्या –

नगर परिषद क्षेत्र – चौरस किमी

नगर परिषद वर्ग : वर्ग, वार्ड क्रमांक –

सदस्य संख्या – , निवडणूक तारीख –

एकूण रस्ते लांबी – किमी

गुणधर्मांची संख्या – , घराची संख्या –

नगर पंचायत :

दिंडोरी नगर पंचायत

दुरध्वनी क्र. :
02557-222758
ई-मेल :
dindorinagarpanchayat@gmail[dot]com

कळवण नगर पंचायत

दुरध्वनी क्र. :
02592-221726
ई-मेल :
mckawan1@gmail[dot]com

निफाड नगर पंचायत

दुरध्वनी क्र. :
02550-240436
ई-मेल :
niphadnagarpanchayat@gmail[dot]com

देवळा नगर पंचायत

दुरध्वनी क्र. :
02592-228240
ई-मेल :
mcdeola1@gmail[dot]com

पेठ नगर पंचायत

दुरध्वनी क्र. :
02558-225510
ई-मेल :
nppeth@gmail[dot]com

सुरगाणा नगर पंचायत

दुरध्वनी क्र. :
02593-223654
ई-मेल :
surgananp@gmail[dot]com