बंद

सार्वजनिक सुविधा

बँका

आय. डी. बी. आय. बँक

प्रथमेश अपार्टमेंट, थट्टेनगर, थंडर पॉईंट जवळ गंगापूर रोड, नाशिक - 422002

ईमेल : customercare[at]idbi[dot]co[dot]in
फोन : 0253-2317001
संकेतस्थळ दुवा : http://www.idbibank.com

इंडियन ओव्हरसीज बँक, नाशिक

1 ला मजला, सौभाग्य चेंबर, नाशिक पुणे रोड, बिटको पॉईंट, नाशिक रोड, नाशिक, महाराष्ट्र 422214

ईमेल : iobmail[at]vsnl[dot]com
फोन : 0253-2411244
संकेतस्थळ दुवा : http://www.iob.in

एचडीएफसी बँक

3, वास्तूश्री, कॉलेज लिंक रोड, थत्तेनगर, नाशिक, महाराष्ट्र 422005

ईमेल : support[at]hdfcbank[dot]com
फोन : +919890603333
संकेतस्थळ दुवा : https://www.hdfcbank.com

महाविद्यालये

एच. ए. एल. प्रवरा विमानचालन संस्था, नाशिक

पहिला मजला, टी. टी. सी. बिल्डिंग, एच. ए. एल. परिसर, विमानतळ रोड, वायुसेना स्टेशन, ओझर, ता. निफाड, जि. नाशिक, ४२२२२१

ईमेल : info[at]hpai[dot]in
फोन : 02550-271098
संकेतस्थळ दुवा : http://www.hpai.in

एन. डी. एम. व्ही. पी. चे कर्मवीर अॅड. बाबुराव गणपतराव ठाकरे अभियांत्रिकी महाविद्यालय, नाशिक

उदोजी मराठा बोर्डिंग कॅम्पस, पंपिंग स्टेशन जवळ, गंगापूर रोड, नाशिक

ईमेल : principal[at]kbtcoe[dot]org
फोन : 0253-2571439
संकेतस्थळ दुवा : http://kbtcoe.org/

एम. ई. टी. महाविद्यालय संघ, भुजबळ नॉलेज सिटी, नाशिक

आडगाव, नाशिक - ४२२००३ महाराष्ट्र

ईमेल : enquiries[at]bkc[dot]met[dot]edu
फोन : 0253-2303515
संकेतस्थळ दुवा : http://metbhujbalknowledgecity.ac.in/

एस.एन.जे.बी कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग

एनएच 3, चांदवड, महाराष्ट्र 423101

फोन : 02556-253750

एस.एन.डी. कॉलेज ऑफ इंजिनियरिंग

लासलगाव पाटोदा, येवला रोड, येवला, महाराष्ट्र ४२३४०१

ईमेल : sndcoe[dot]principal[at]gmail[dot]com
फोन : 02559-204685
संकेतस्थळ दुवा : http://www.sndcoe.ac.in/

एस.एन.डी.टी. कॉलेज ऑफ अभियांत्रिकी आणि संशोधन केंद्र

बाभूळगाव, तालुका - येवला जि. नाशिक पिन -423401

ईमेल : sndcoe[dot]principal[at]gmail[dot]com
फोन : 02559-225011
संकेतस्थळ दुवा : http://www.sndcoe.ac.in

रुग्णालये

अश्विनी मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटल

चौक क्रमांक 5, हॉटेल प्रकाश व पेट्रोल पंप मागे, मुंबई नाका, गोविंद नगर, नाशिक - 422009

ईमेल : autadegj[at]gmail[dot]com
फोन : 8048040021
संकेतस्थळ दुवा : https://www.autadehospitals.in/
Pincode: 422009

क्युरी मानवता कॅन्सर सेंटर

मुंबई नाका, महामार्ग बसस्थानक समोर, नाशिक पिन कोड: 422004

ईमेल : askus[at]manavatacancercentre[dot]com
फोन : 0253-6661111
संकेतस्थळ दुवा : http://www.manavatacancercentre.com/
Pincode: 422004

क्रिटीकॅअर हॉस्पिटल फॉर चिल्ड्रेन

सिटी सेंटर, सिंधी कॉलनी समोर, जेल रोड, नाशिक पिन कोड: 422101

फोन : 0253-2464990
Pincode: 422101

ग्रामीण रुग्णालय, गिरनारे

नाशिक हरसूल रोड, गिरनारे

ईमेल : rhgirnare[at]gmail[dot]com
Pincode: 423110

ग्रामीण रुग्णालय, झोडगे

राष्ट्रीय महामार्ग - ३, झोडगे, मालेगाव

Pincode: 423205

ग्रामीण रुग्णालय, दभाडी

सटाणा रस्ता, दभाडी, मालेगाव

ईमेल : rhdabhadi[at]gmail[dot]com
Pincode: 423201

विद्यापीठे

महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ

महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ, म्हसरूळ, वणी दिंडोरी रोड, नाशिक -422004

ईमेल : registrar[at]muhs[dot]ac[dot]in
फोन : +2532539100
संकेतस्थळ दुवा : https://muhs.ac.in/
श्रेणी / प्रकार: विद्यापीठ

यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ (YCMOU)

यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ (YCMOU) ज्ञानगंगोत्री, गोवर्धन, नाशिक 422222

ईमेल : info[at]ycmou[dot]ac[dot]in
फोन : +912532231714
संकेतस्थळ दुवा : https://www.ycmou.ac.in/
श्रेणी / प्रकार: विद्यापीठ

वीज

महावितरण – इगतपुरी

चांडक बिल्डिंग, भाजी मार्केट, मर्चंट बँक जवळ, इगतपुरी, नाशिक - 422402

ईमेल : eetnashikr[at]mahadiscom[dot]in
फोन : 02553-244099
संकेतस्थळ दुवा : http://www.mahadiscom.in

महावितरण – कळवण

बस स्टॅण्ड मागे, उप केंद्राजवळ, कळवण, नाशिक - 423501

ईमेल : eekalwan[at]ho[dot]mahadiscom[dot]in
फोन : 02592-221060
संकेतस्थळ दुवा : http://www.mahadiscom.in

महावितरण – गंगापूर उपविभाग

पोल फॅक्टरी जवळ, सातपूर एम आय डी सी , सातपूर, नाशिक, महाराष्ट्र

फोन : 0253-2350044
Pincode: 422007