बंद

कर्मचारी क्षेत्र

कर्मचारी क्षेत्र
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख फाईल
नाशिक विभागातील तहसीलदार संवर्गातील अंतिम सेवाजेष्ठता यादी (सुधारित) ०१-०१-१९९७ ते ३१-१२-२०१६

नाशिक विभागातील तहसीलदार संवर्गातील अंतिम सेवाजेष्ठता यादी (सुधारित) ०१-०१-१९९७ ते ३१-१२-२०१६

09/11/2023 08/06/2024 पहा (982 KB)
दिव्यांग तलाठी संवर्गाची एकत्रीत अंतिम जेष्ठता यादी दि. ०१.०१.२०२४

दिव्यांग तलाठी संवर्गाची एकत्रीत अंतिम जेष्ठता यादी दि. ०१.०१.२०२४

04/04/2024 19/04/2024 पहा (851 KB)
तलाठी भरती 2023 – बायोमेट्रिक आणि कागदपत्र पडताळणी कार्यक्रम.
तलाठी भरती-2023 बायोमेट्रिक व कागदपत्र पडताळणी कार्यक्रम.
20/03/2024 31/03/2024 पहा (4 MB)
नियमितीकरणा नंतरची प्रारूप सेवाजेष्ठता यादी अव्वल कारकुन संवर्ग – ०१-०१-२०२४ (दि. ३१-०१-२०२४ पावेतोची )

नियमितीकरणा नंतरची प्रारूप सेवाजेष्ठता यादी अव्वल कारकुन संवर्ग – ०१-०१-२०२४ (दि. ३१-०१-२०२४ पावेतोची )

18/03/2024 27/03/2024 पहा (2 MB)
दिव्यांग तलाठी संवर्गाची एकत्रीत प्रारूप जेष्ठता यादी दि. ०१-०१-२०२४

दिव्यांग तलाठी संवर्गाची एकत्रीत प्रारूप जेष्ठता यादी दि. ०१-०१-२०२४

01/03/2024 15/03/2024 पहा (2 MB)
अव्वल कारकूनची तात्पुरती सेवाज्येष्ठता यादी – 2024
अव्वल कारकूनची तात्पुरती सेवाज्येष्ठता यादी - 2024
22/02/2024 07/03/2024 पहा (2 MB)
महसूल सहाय्यकांची तात्पुरती सेवाज्येष्ठता यादी – 2024

महसूल सहाय्यकांची तात्पुरती सेवाज्येष्ठता यादी – 2024

22/02/2024 07/03/2024 पहा (1,010 KB)
तलाठी प्रारूप सेवाजेष्ठता यादी दि. ०१. ०१. २०२४

तलाठी प्रारूप सेवाजेष्ठता यादी दि. ०१. ०१. २०२४

20/02/2024 05/03/2024 पहा (1 MB)
तात्पुरती सेवाज्येष्ठता यादी (PWD अव्वल कारकुन, मंडळ अधिकारी, महसूल सहाय्यक)- २०२४

तात्पुरती सेवाज्येष्ठता यादी (PWD अव्वल कारकुन, मंडळ अधिकारी, महसूल सहाय्यक)- २०२४

22/02/2024 29/02/2024 पहा (156 KB)
मंडळ अधिकाऱ्यांची तात्पुरती सेवाज्येष्ठता यादी – 2024

मंडळ अधिकाऱ्यांची तात्पुरती सेवाज्येष्ठता यादी – 2024

22/02/2024 29/02/2024 पहा (1 MB)