बंद

घोषणा

घोषणा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख फाईल
लॉकडाऊन कालावधीत मिळणाऱ्या सवलती बाबत आदेश

लॉकडाऊन कालावधीत मिळणाऱ्या सवलती बाबत आदेश

19/04/2020 03/05/2020 पहा (1 MB)
किराणा, भाज्या आणि फळ विक्रेत्यांसाठी आदेश

किराणा, भाज्या आणि फळ विक्रेत्यांसाठी आदेश

21/04/2020 03/05/2020 पहा (968 KB)
कोव्हीड १९ – बाधित क्षेत्रात २०/०४/२०२० पासुन दिलेल्या सवलती लागु असणार नाही

कोव्हीड १९ – बाधित क्षेत्रात २०/०४/२०२० पासुन दिलेल्या सवलती लागु असणार नाही

22/04/2020 03/05/2020 पहा (6 MB)
करोना विषाणू (कोव्हीड १९) – आंगनवाडीसाठी आदेश

करोना विषाणू (कोव्हीड १९) – आंगनवाडीसाठी आदेश

14/03/2020 30/04/2020 पहा (511 KB)
करोना विषाणू (कोव्हीड १९) – धर्मादाय आयुक्तसाठी आदेश

करोना विषाणू (कोव्हीड १९) – धर्मादाय आयुक्तांसाठी आदेश

16/03/2020 30/04/2020 पहा (194 KB)
करोना विषाणू (कोव्हीड १९) – कापड व्यापारीसाठी आदेश

करोना विषाणू (कोव्हीड १९) – कापड व्यापारीसाठी आदेश

16/03/2020 30/04/2020 पहा (192 KB)
करोना विषाणू (कोव्हीड १९) – समन्वय समिती

करोना विषाणू (कोव्हीड १९) – समन्वय समिती

16/03/2020 30/04/2020 पहा (201 KB)
करोना विषाणू (कोव्हीड १९) – गर्दी टाळण्यासाठी आदेश

करोना विषाणू (कोव्हीड १९) – गर्दी टाळण्यासाठी आदेश

16/03/2020 30/04/2020 पहा (654 KB)
करोना विषाणू (कोव्हीड १९) – सिनेमा हॉल, व्यायामशाळासाठी आदेश

करोना विषाणू (कोव्हीड १९) – सिनेमा हॉल, व्यायामशाळासाठी आदेश

14/03/2020 30/04/2020 पहा (244 KB)
करोना विषाणू (कोव्हीड १९) – आयटी उद्योगसाठी आदेश

करोना विषाणू (कोव्हीड १९) – आयटी उद्योगसाठी आदेश

15/03/2020 30/04/2020 पहा (967 KB)