बंद

निविदा

निविदा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख फाईल
सरकारी वाहन आणि जडसंग्रह वस्तूंच्या (झेरॉक्स मशीन) विक्रीसाठी सूचना.

सरकारी वाहन आणि जडसंग्रह वस्तूंच्या (झेरॉक्स मशीन) विक्रीसाठी सूचना.

14/06/2024 26/06/2024 पहा (2 MB)
बाह्य यंत्रणेच्या सहाय्याने ग्रंथालयातील ग्रंथांची नोंद एक्सेल शीट मध्ये करणेसाठी निविदा- (दुसरा विस्तार)

बाह्य यंत्रणेच्या सहाय्याने ग्रंथालयातील ग्रंथांची नोंद एक्सेल शीट मध्ये करणेसाठी निविदा- (दुसरा विस्तार)

01/03/2024 07/03/2024 पहा (2 MB)
नाशिक जिल्हाकरिता मागांराग्रारोहयो अंतर्गत सॅन २०२३-२४ ते २०२४-२५ या दोन वर्षाकरिता AMRS लेखा परिक्षकांची नेमणूक करणे.

नाशिक जिल्हाकरिता मागांराग्रारोहयो अंतर्गत सॅन २०२३-२४ ते २०२४-२५ या दोन वर्षाकरिता AMRS लेखा परिक्षकांची नेमणूक करणे.

08/02/2024 21/02/2024 पहा (8 MB)
बाह्य यंत्रणेच्या सहाय्याने ग्रंथालयातील ग्रंथांची नोंद एक्सेल शीट मध्ये करणेसाठी निविदा- प्रथम मुदत वाढ

बाह्य यंत्रणेच्या सहाय्याने ग्रंथालयातील ग्रंथांची नोंद एक्सेल शीट मध्ये करणेसाठी निविदा- प्रथम मुदत वाढ

13/02/2024 20/02/2024 पहा (2 MB)
मराठी – बाह्य यंत्रणेच्या सहाय्याने ग्रंथालयातील ग्रंथांची नोंद एक्सेल शीट मध्ये करणेसाठी निविदा

मराठी – बाह्य यंत्रणेच्या सहाय्याने ग्रंथालयातील ग्रंथांची नोंद एक्सेल शीट मध्ये करणेसाठी निविदा

29/01/2024 09/02/2024 पहा (2 MB)
सनदी लेखापालाची (Statutory Auditor) नेमणूक करण्याकरिता दरपत्रक मागवण्याबाबत निविदा.

सनदी लेखापालाची (Statutory Auditor) नेमणूक करण्याकरिता दरपत्रक मागवण्याबाबत निविदा.

22/01/2024 31/01/2024 पहा (1 MB)
नाशिक विभाग शिक्षक मतदारसंघ मतदार नोंदणी सुचना पुर्नप्रसिध्दी.

नाशिक विभाग शिक्षक मतदारसंघ मतदार नोंदणी सुचना पुर्नप्रसिध्दी.

16/10/2023 06/11/2023 पहा (835 KB)
ई-लिलाव – नि – निविदा पद्धतीद्वारे ताडी अनुज्ञप्ती देणे

ई-लिलाव – नि – निविदा पद्धतीद्वारे ताडी अनुज्ञप्ती देणे

09/10/2023 16/10/2023 पहा (4 MB)
मतदान केंद्राची प्रारूप यादी वर सूचना व हरकती मागविण्यासाठी जाहीर नोटीस (विशेष संक्षिप्त पुनरिक्षण – २००२४)

मतदान केंद्राची प्रारूप यादी वर सूचना व हरकती मागविण्यासाठी जाहीर नोटीस (विशेष संक्षिप्त पुनरिक्षण – २००२४)

25/09/2023 02/10/2023 पहा (379 KB)
निर्लेखित शासकीय वाहनांची लिलावाद्वारे विक्री

निर्लेखित शासकीय वाहनांची लिलावाद्वारे विक्री

10/08/2023 25/08/2023 पहा (300 KB)