बंद

निविदा

निविदा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख फाईल
निर्लेखित झालेल्या शासकिय वाहनांची लिलावाद्वारे विक्री करणेबाबत.

निर्लेखित झालेल्या शासकिय वाहनांची लिलावाद्वारे विक्री करणेबाबत.

01/09/2022 14/09/2022 पहा (509 KB)
शासकीय जमिनीवर खाणपट्टा लिलाव (तिसरी फेरी)

शासकीय जमिनीवर खाणपट्टा लिलाव (तिसरी फेरी)

13/07/2022 22/07/2022 पहा (304 KB)
शासकीय जमिनीवर खाणपट्टा लिलाव २०२२ – द्वितीय फेरी

शासकीय जमिनीवर खाणपट्टा लिलाव २०२२ – द्वितीय फेरी

27/06/2022 08/07/2022 पहा (307 KB)
शासकीय जमिनीवर खाणपट्टा लिलाव २०२२

शासकीय जमिनीवर खाणपट्टा लिलाव २०२२

06/06/2022 22/06/2022 पहा (312 KB)
द्रवनय वाहतुकीसाठी ई – निविदा

द्रवनय वाहतुकीसाठी ई – निविदा पशुसंवर्धन विभाग नाशिक

20/05/2022 31/05/2022 पहा (315 KB)
शासकीय वाहन – जाहीर लिलावाबाबत

शासकीय वाहन – जाहीर लिलावाबाबत (महिंद्रा जीप एम एच १५ ए ए ००६५)

17/05/2022 30/05/2022 पहा (954 KB)
ई-निविदा पर्यावरण सल्लागार नेमणूक

ई-निविदा पर्यावरण सल्लागार नेमणूक २०२२-२३ व २०२३-२४

29/04/2022 17/05/2022 पहा (203 KB)
नाशिक जिल्ह्यातील पर्यावरण अनुमती प्राप्त वाळू घाटांचा लिलाव (तृतीय फेरी)

नाशिक जिल्ह्यातील पर्यावरण अनुमती प्राप्त वाळू घाटांचा लिलाव (तृतीय फेरी)

22/03/2022 07/04/2022 पहा (681 KB)
नाशिक जिल्ह्यातील पर्यावरण अनुमती प्राप्त वाळू घाटांचा लिलाव (द्वितीय फेरी)

नाशिक जिल्ह्यातील पर्यावरण अनुमती प्राप्त वाळू घाटांचा लिलाव (द्वितीय फेरी)

24/02/2022 15/03/2022 पहा (680 KB)
नाशिक जिल्हा – वाळू/रेती घाटांचे ई-निविदा/ई-लिलाव २०२१-२२ 

नाशिक जिल्हा – वाळू/रेती घाटांचे ई-निविदा/ई-लिलाव २०२१-२२

19/01/2022 08/02/2022 पहा (816 KB)