बंद

भरती प्रक्रिया

भरती प्रक्रिया
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख फाईल
वनहक्क कक्ष – तालुका व्यवस्थापक इगतपुरी या पदासाठी अंतिम गुणवत्ता यादी

वनहक्क कक्ष – तालुका व्यवस्थापक इगतपुरी या पदासाठी अंतिम गुणवत्ता यादी

16/06/2022 30/06/2022 पहा (4 MB)
वनहक्क कक्ष – तालुका व्यवस्थापक पदासाठी पात्र अर्जदारांची यादी

वनहक्क कक्ष – तालुका व्यवस्थापक पदासाठी पात्र अर्जदारांची यादी टंकलेखक चाचणी करीता

13/06/2022 16/06/2022 पहा (3 MB)
वनहक्क तालुका व्यवस्थापक पदासाठी अर्ज

वनहक्क तालुका व्यवस्थापक पदासाठी अर्ज

03/06/2022 10/06/2022 पहा (450 KB)
प्रतिनियुक्तीने पद भरती

राज्य माहिती आयोग खंडपीठ नाशिक व राज्य सेवा हक्क आयुक्त खंडपीठ नाशिक

16/03/2022 05/04/2022 पहा (814 KB)
जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी नाशिक या पदासाठीचा अर्जाचा नमुना

जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी नाशिक या पदासाठीचा अर्जाचा नमुना

08/09/2021 17/09/2021 पहा (77 KB)
वनहक्क सहाय्यक पदासाठीची प्रारूप निवड यादी

वनहक्क सहाय्यक पदासाठीची प्रारूप निवड यादी

18/03/2021 22/03/2021 पहा (227 KB)
वनहक्क सहाय्यक पदासाठीची प्रारूप गुणवत्ता यादी

वनहक्क सहाय्यक पदासाठीची प्रारूप गुणवत्ता यादी

18/03/2021 22/03/2021 पहा (2 MB)
वनहक्क कक्ष येथील सहाय्यक पद भरती बाबत – अपात्र उमेदवारांची यादी

वनहक्क कक्ष येथील सहाय्यक पद भरती बाबत – अपात्र उमेदवारांची यादी

16/03/2021 17/03/2021 पहा (295 KB)
वनहक्क कक्ष येथील सहाय्यक पद भरती बाबत – पात्र उमेदवारांची यादी

वनहक्क कक्ष येथील सहाय्यक पद भरती बाबत – पात्र उमेदवारांची यादी

16/03/2021 17/03/2021 पहा (2 MB)
वन हक्क कायदा कक्ष नाशिक

कंत्राटी वनहक्क सहायक पदाच्या भरती साठी अर्जाचा नमुना

05/03/2021 15/03/2021 पहा (29 KB)