बंद

भरती प्रक्रिया

भरती प्रक्रिया
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख फाईल
राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) मध्ये शास्त्रज्ञ – बी व सायंटिफिक/टेक्निकल असिस्टंट- ए पदासाठी सरळ सेवा भरती

राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) मध्ये शास्त्रज्ञ – बी व सायंटिफिक/टेक्निकल असिस्टंट- ए पदासाठी सरळ सेवा भरती

26/02/2020 26/03/2020 पहा (75 KB)
तलाठी भरती २०१९ प्रारुप यादीवरील हरकती व निर्णय

तलाठी भरती २०१९ प्रारुप यादीवरील हरकती व निर्णय

05/02/2020 29/02/2020 पहा (761 KB)
तलाठी भरती २०१९ कागदपत्र पडताळणी कार्यक्रम

तलाठी भरती २०१९ कागदपत्र पडताळणी कार्यक्रम

05/02/2020 29/02/2020 पहा (1 MB)
तलाठी महाभर्ती 2019 – संभाव्य प्रारुप निवड व प्रतिक्षा यादी.

तलाठी महाभर्ती 2019 – संभाव्य प्रारुप निवड व प्रतिक्षा यादी.

13/01/2020 28/02/2020 पहा (2 MB)
सामाईक गुणांची यादी – तलाठी परिक्षा २०१९ – नाशिक जिल्हा

सामाईक गुणांची यादी – तलाठी परिक्षा २०१९ – नाशिक जिल्हा

22/11/2019 05/12/2019 पहा (4 MB)
कंत्राटी वैद्यकिय अधिकारी गट – अ (B.A.M.S) यांची प्रतिक्षायादी

कंत्राटी वैद्यकिय अधिकारी गट – अ (B.A.M.S) यांची प्रतिक्षायादी

16/11/2019 21/11/2019 पहा (1 MB)
कंत्राटी एम.बी.बी. एस वैद्यकीय अधिकारी वर्ग २

कंत्राटी एम.बी.बी. एस वैद्यकीय अधिकारी गट अ वर्ग २

31/08/2019 02/09/2019 पहा (280 KB)
वैद्यकिय अधिकारी गट – अ (B.A.M.S) यांची अंतिम यादी

वैद्यकिय अधिकारी गट – अ (B.A.M.S) यांची अंतिम यादी

26/08/2019 27/08/2019 पहा (2 MB)
तलाठी सेवा भरती जाहिरात

तलाठी वर्ग ३ सरळसेवा भरती जाहिरात नाशिक जिल्हा

01/03/2019 23/03/2019 पहा (5 MB)
तलाठी भरती शुद्धिपत्रक

तलाठी भरती २०१८-२०१९ शुद्धिपत्रक

12/03/2019 20/03/2019 पहा (1 MB)