बंद

जिल्हाधिकारी संपर्क

श्री. जलज शर्मा

(भा. प्र. से.)

जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा न्यायदंडाधिकारी, नाशिक

पत्ता: जुना आग्रा रोड, नाशिक जिल्हा
महाराष्ट्र राज्य
भारत

ईमेल  collector(dot)nashik(at)maharashtra(dot)gov(dot)in

संपर्क (कार्यालय) – 0253-2578500, 2578700

निवासस्थान – 0253-2578600

फॅक्स  – 0253-2575703