बंद

जिल्हाधिकारी नाशिक – जिल्हा स्थापनेपासुन

नाशिक जिल्ह्यातील जिल्हाधिकारी – (स्थापना झाल्यापासून)

अ. क्र. जिल्हाधिकारी यांचे नांव कालावधी (पासून) कालावधी (पर्यंत)
1 सी. आर. ओवेन्स 1896 1870
2 एच. एन. बी. एरस्कीन 1870 1872
3 ए. सी. ट्रेबर 1873
4 एच.एन.बी एरस्कीन 1873 1874
5 जी. डब्ल्यू. इलियट 1875 1876
6 ए. के. नायरने 1877 1878
7 डब्ल्यू. रामसे 1878 1897
8 आर. ई. कँडी 1880
9 डब्ल्यू. रामसे 1882
10 डब्ल्यू. वुडवार्ड एम ए एल एल बी 1883 1886
11 सी. ई. फ्रॉस्ट 1887
12 डब्ल्यू. बी. मौलॉक 1888
13 जे. डेव्हिडसन 1888
14 जे. आर. मिडलटन 1889
15 डब्ल्यू. पोर्टियस 1890 1891
16 एच.ई. विंटर 1892 1893
17 ए. विंगट 1894 1895
18 एच. एफ. सिलोक 1896 1898
19 डब्ल्यू. जी. ब्रूक 1898 1901
20 आरबी स्टुअर्ट 1902 1906
21 आर.ए.एल. मुरे 1907
22 ए. एम. टी जॅक्सन 1907 1909
23 जे. नीस्सीन 1909 1910
24 ए. एफ. मॅकोनिची 1910 1911
25 सी. एम. बेकर 1912 1915
26 एच. एल. पेंटर 1916 1920
27 अहा सिनकोक्स 1921 1922
28 जे. ए. सिलेडी 1922
29 जे. डब्लू. स्मिथ 1922 1924
30 सी. ए. बेट्स 1924 1926
31 सी. एच. ब्रिस्टो 1926
32 आर. जी. गोर्डन 1927 1932
33 एल.एन. ब्राउन 1932 1933
34 ए. एच. ड्राकप 1933
35 एच.एफ. नाइट, (आय.सी.एस) 19-7-1933 17-2-1934
36 टी. टी. कोठावाला, (आय.सी.एस) 18-2-1934 2-11-1934
37 ई. डब्ल्यू. पेरी, (आय.सी.एस) 3-11-1934 27-3-1935
38 एन. फर्गुजर, (आय.सी.एस) 28-3-1935 15-4-1935
39 एस. अमीनुद्दीन, (आय.सी.एस) 13-4-1935 25-10-1935
40 ई. डब्ल्यू. पेरी, (आय.सी.एस) 26-10-1935 9-12-1936
41 ए. पी. लेल्मसुरियर, (आय.सी.एस) 10-12-1936 31-3-1940
42 आय. टी. अमौला 1-4-1940 10-8-1940
43 डी.सी. चेंबर्सजाम, (आय.सी.एस) 11-8-1940 16-4-1941
44 आय.टी. अलमौला 17-4-1941 7-6-1941
45 एम.डी. भन्साली, (आय.सी.एस) 8-6-1941 31-8-1941
46 आयटी अलमौला 1-9-1941 10-11-1941
47 जे. बूथ. (आय.सी.एस) 11-11-19 41 26-7-1943
48 आयटी अलमौला 3-8-1943 22- 9-943
49 व्ही. नानजप्पा, (आय.सी.एस) 23-9-1943 8-1-1945
50 एच. व्हिटवर्थ, (आय.सी.एस) 9-1-1945 23-8-1946
51 जे. टॉमकिन्स, (आय.सी.एस) 24-8-1946 10-10-1946
52 एस. बी. हुब्ली, बी.ए. 11-10-1946 28-11-1946
53 एस. रिडले, (आय.सी.एस) 28-11-1946 31-1-1947
54 एम. जी. पंपप्पटकर, (आय.सी.एस) 1-2-1947 2-4-1947
55 व्ही. नानजप्पा, (आय.सी.एस) 3-4-1947 24-3-1948
56 एल. जी. राजवाडे, (आय.सी.एस) 25-3-1948 14-9-1948
57 जे. ए. सलधाणा, (बी.ए.) 29-9-1948 15-8-1949
58 सी.आर. रेड्डी, (एम. ए.) 10-9-1949 15-2-1951
59 एम. डी. राजपाल, (आय.ए.एस.) 15-2-1951 22-7-1952
60 मेजर आर. जी. साळवी, (आय.ए.एस.) 23-7-1952 20-7-1953
61 बी.सी. करिआप्पा, (आय.ए.एस.) 21-7-1953 7-9-1953
62 एम.आर. पार्डी, (आय.ए.एस.) 8-9-1953 14-10-1956
63 एस.बी. भावे, (आय.ए.एस.) 15-10-1956 28-8-1956
64 ए. डब्ल्यू. खान, (आय.ए.एस.) 20-9-1957 10-10-1955
65 एस. के. बेडेकर, (एम.ए.बी.एस.सी., एल.एल.बी.) 11-10-1955 14-10-1960
66 एन.आर. लखकर, (आय.ए.एस.) 15-10-1960 1-1-1961
67 एम ए पांडे, (एम. ए.) 2-1-1961 6-4-1961
68 ए. के मुजुमदार, (आय.ए.एस.) 7-4-1961 11-4-1962
69 जस्तित सिंह, (आय.ए.एस.) 12-4-1962 1-7-1963
70 के. जी. परांजपे, (आय.ए.एस.) 12-7-1963 20-3-1964
71 व्ही. नायर, (आय.ए.एस.) 21-3-1964 11-5-1964
72 डी. एन. कपूर, (एम. ए.) 12-5-1964 26-4-1965
73 डी.के. अफझुलपुरकर, (आय.ए.एस.) 27-4-1965 21-6-1965
74 एस.एन.ए. रझवी (आय.ए.एस.) 22-6-1965 22-6-1967
75 एस.पी. मोहोनी, (आय.ए.एस.) 23-6-1967 15-10-1967
76 जे.जी., (आय.ए.एस.) 16-10-1967 27-4-1970
77 डी.के. जैन, (आय.ए.एस.) 28-4-1970 5-6-1972
78 एस. एम. केळकर, (आय.ए.एस.) 6-6-1972 10-6-1974
79 के. पद्मनाभ्या, (आय.ए.एस.) 11-6-1974 19-6-1976
80 अशोक बासाक, (आय.ए.एस.) 22-6-1976 26-6-1979
81 ए के मागो, (आय.ए.एस.) 27-6-1979 15-5-1981
82 गोविंद स्वरूप, (आय.ए.एस.) 15-5-1981 25-4-1984
83 अशोक खोत, (आय.ए.एस.) 15-6-1984 3-12-1988
84 दिनकरराव पाटील, (आय.ए.एस.) 13-12-1985 3-6-1988
85 यू.सी. सारंगी, (आय.ए.एस.) 16-6-1988 4-11-1991
86 डॉ. एन. एस. जैन, (आय.ए.एस.) 4-11-1991 25-5-1992
87 एस. एस. हुसेन, (आय.ए.एस.) 26-5-1992 30-8-1993
88 एस. यू. बोंडे (अतिरिक्त कार्यभार) 30-8-1993 21-9-1993
89 टी.सी. बेंजामिन, (आय.ए.एस.) 21-9-1993 24-8-1995
90 व्ही के गौतम, (आय.ए.एस.) 24-8-1995 12-10-1995
91 व्ही के कॅनडा, (आय.ए.एस.) 12-10-1995 2 9-2-1996
92 बी.जी. वीर, (आय.ए.एस.) 13-3-1996 20-9-1996
93 मनोज सौनिक, (आय.ए.एस.) 20-9-1996 15-1-1998
94 अमिताभ जोशी, (आय.ए.एस.) 27-1-1998 12-10-1998
95 मनोज सौनिक, (आय.ए.एस.) 12-10-1998 21-1-2000
96 किशोर गजभिये, (आय.ए.एस.) 1-2-2000 12-8-2002
97 महेश झगडे, (आय.ए.एस.) 12-8-2002 2 9-5-2006
98 एस. चॉकलिंगम, (आय.ए.एस.) 30-5-2006 1 9-2-2007
99 पी. वेलरासू, (आय.ए.एस.) 20-2-2009 2-6-2012
100 विलास बी. पाटील, (आय.ए.एस.) 2-6-2012 9-2-2015
101 दीपेंद्र सिंग कुशवाह, (आय.ए.एस.) 9-2-2015 2-5-2016
102 राधाकृष्णन बी (आय.ए.एस.) 2-5-2016 12-03-2019
103 सुरज मांढरे (आय.ए.एस.) 12-03-2019 10-03-2022
104 गंगाथरन डी. (भा.प्र.से.) 10-03-2022 24-07-2023
105 जलज शर्मा (भा.प्र.से.) 24-07-2023