बंद

मतदारसंघ

२१ – नाशिक लोकसभा मतदारसंघ :

नाशिक लोकसभा मतदारसंघ हा पश्चिम भारतातील 48 पैकी लोकसभा मतदारसंघ आहे. सध्या, 2008 मध्ये संसदीय मतदारसंघांच्या अंमलबजावणीच्या अंमलबजावणीनंतर, नाशिक लोकसभा मतदारसंघात पुढीलप्रमाणे सहा विधानसभा (विधानसभा) विभाग आहेत.

 1. 120 – सिन्नर
 2. 123 – नाशिक (पूर्व)
 3. 124 – नाशिक (मध्य)
 4. 125 – नाशिक (पश्चिम)
 5. 126 – देवळाली (एससी)
 6. 127 – इगतपुरी (एसटी)

२० – दिंडोरी लोकसभा मतदारसंघ

दिंडोरी लोकसभा मतदारसंघ हा 48 लोकसभा (भारतीय संसद सदनिका) पश्चिम भारतातील महाराष्ट्र राज्यातील एक मतदारसंघ आहे. 1 9 फेबुवारी 2008 रोजी भारत सरकारच्या सिलेमीटेशन कमिशनच्या शिफारशींवर आधारित राष्ट्रपतींच्या अधिसूचनेच्या अंमलबजावणीचा एक भाग म्हणून हा मतदारसंघ तयार करण्यात आला.

सध्या दिंडोरी लोकसभा मतदार संघात सहा विधानसभा विभाग आहेत. हे खंड आहेत

 1. 113 – नांदगाव
 2. 117 – कळवण (एसटी)
 3. 118 – चांदवड
 4. 119 – येवला
 5. 121 – निफाड
 6. 122 – दिंडोरी (एसटी)

०२ – धुळे लोकसभा मतदारसंघ :

मालेगाव लोकसभा मतदारसंघ हा पश्चिम भारतीय राज्यातील 48 लोकसभा (लोकसभा मतदारसंघ) मतदारसंघांपैकी एक होता. 2009 पासून, हा विलय आणि धुळे (लोकसभा मतदारसंघ)

नाशिक जिल्ह्यातील तीन विधानसभा विभाग धुळे लोकसभा मतदारसंघ अंतर्गत येतात

 1. 114 – मालेगाव (मध्य)
 2. 115 – मालेगाव (बाह्य)
 3. 116 – बागलाण (अनुसूचित जमाती)