बंद

करोना विषाणू (कोव्हीड १९) – खासगी कंपन्यांना 07/04/2020 ते 09/04/2020 दरम्यान कर्मचार्‍यांचा वेतन संबंधित कामासाठी उघडण्याचे आदेश

करोना विषाणू (कोव्हीड १९) – खासगी कंपन्यांना 07/04/2020 ते 09/04/2020 दरम्यान कर्मचार्‍यांचा वेतन संबंधित कामासाठी उघडण्याचे आदेश
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख फाईल
करोना विषाणू (कोव्हीड १९) – खासगी कंपन्यांना 07/04/2020 ते 09/04/2020 दरम्यान कर्मचार्‍यांचा वेतन संबंधित कामासाठी उघडण्याचे आदेश

करोना विषाणू (कोव्हीड १९) – खासगी कंपन्यांना 07/04/2020 ते 09/04/2020 दरम्यान कर्मचार्‍यांचा वेतन संबंधित कामासाठी उघडण्याचे आदेश

04/04/2020 09/04/2020 पहा (1 MB)