बंद

नगरपरिषद / नगरपंचायत सार्वत्रिक निवडणुक २०२० – देवळा

नगरपरिषद / नगरपंचायत सार्वत्रिक निवडणुक २०२० – देवळा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख फाईल
नगरपरिषद / नगरपंचायत सार्वत्रिक निवडणुक २०२० – देवळा

अंतिम प्रभाग रचना, आरक्षण व सोडत कार्यक्रम नोटीस

30/12/2020 01/01/2021 पहा (561 KB)