बंद

मग्रारोहयो अंतर्गत संवैधानिक लेखापरीक्षकाची नेमणूक करणे

मग्रारोहयो अंतर्गत संवैधानिक लेखापरीक्षकाची नेमणूक करणे
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख फाईल
मग्रारोहयो अंतर्गत संवैधानिक लेखापरीक्षकाची नेमणूक करणे

सन २०२०-21 व २०२१-२२ साठी संवैधानिक लेखापरीक्षकाची नेमणूक करणे

18/01/2021 22/01/2021 पहा (2 MB)