कर्मचारी क्षेत्र

कर्मचारी क्षेत्र
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख फाईल
तलाठी प्रारुप ज्येष्ठता यादी

तलाठी प्रारुप ज्येष्ठता यादी दि. ०१/०१/२०१८  व  ०१/०१/२०१९ रोजीची

27/08/2019 31/03/2020 पहा (1 MB)
वाहनचालक ज्येष्ठता यादी २०१९

वाहनचालक ज्येष्ठता यादी २०१९

01/04/2019 31/01/2020 पहा (116 KB)
शिपाई ज्येष्ठता यादी २०१९

शिपाई ज्येष्ठता यादी २०१९

01/04/2019 31/01/2020 पहा (442 KB)
अनुकंपा यादी वर्ग ४ (सामयिक सुची)

अनुकंपा यादी वर्ग ४ (सामयिक सुची)

01/07/2019 30/01/2020 पहा (8 MB)
अनुकंपा यादी वर्ग ३ (सामयिक सुची)

अनुकंपा यादी वर्ग ३ (सामयिक सुची)

01/07/2019 30/01/2020 पहा (7 MB)
संग्रहित करा