बंद

कर्मचारी क्षेत्र

कर्मचारी क्षेत्र
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख फाईल
अ. का., मं.अ., महसूल सहाय्यक कार्यरत दिव्यांग कर्मचारी यांची प्रारूप जेष्ठता यादी – २०२२

अ. का., मं.अ., महसूल सहाय्यक कार्यरत दिव्यांग कर्मचारी यांची प्रारूप जेष्ठता यादी – ०१/०१/२०२२

17/06/2022 17/07/2022 पहा (2 MB)
महसूल सहाय्यक संवर्गाची दि ०१/०१/२०२२ रोजीची अंतिम जेष्ठता यादी

महसूल सहाय्यक संवर्गाची दि ०१/०१/२०२२ रोजीची अंतिम जेष्ठता यादी

14/06/2022 14/07/2022 पहा (1 MB)
कोतवाल संवर्ग जेष्ठता यादी ०१/०१/२०२१

कोतवाल संवर्ग जेष्ठता यादी ०१/०१/२०२१

22/11/2021 30/11/2022 पहा (6 MB)
संग्रहित करा