Close

कर्मचारी क्षेत्र

कर्मचारी क्षेत्र
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख फाईल
अ.का. व मं.अ. संवर्गाची प्रारुप सेवा ज्येष्ठता यादी

अ.का. व मं.अ. संवर्गाची प्रारुप सेवा ज्येष्ठता यादी – दि. ०१/०१/२०१६ ते ०१/०१/२०२०

20/01/2020 31/12/2020 पहा (2 MB)
सामान्य अनुकम्पा वर्ग 4 यादी – नाशिक जिल्हा

सामान्य अनुकम्पा वर्ग 4 यादी – नाशिक जिल्हा

06/01/2020 01/07/2020 पहा (2 MB)
सामान्य अनुकम्पा वर्ग 3 यादी – नाशिक जिल्हा

सामान्य अनुकम्पा वर्ग 3 यादी – नाशिक जिल्हा

06/01/2020 01/07/2020 पहा (2 MB)
तलाठी अंतिम ज्येष्ठता यादी

तलाठी अंतिम ज्येष्ठता यादी दि. ०१/०१/२०१८  व  ०१/०१/२०१९ रोजीची

10/12/2019 31/03/2020 पहा (3 MB)
तलाठी प्रारुप ज्येष्ठता यादी

तलाठी प्रारुप ज्येष्ठता यादी दि. ०१/०१/२०१८  व  ०१/०१/२०१९ रोजीची

27/08/2019 31/03/2020 पहा (1 MB)
वाहनचालक ज्येष्ठता यादी २०१९

वाहनचालक ज्येष्ठता यादी २०१९

01/04/2019 31/01/2020 पहा (116 KB)
शिपाई ज्येष्ठता यादी २०१९

शिपाई ज्येष्ठता यादी २०१९

01/04/2019 31/01/2020 पहा (442 KB)
अनुकंपा यादी वर्ग ४ (सामयिक सुची)

अनुकंपा यादी वर्ग ४ (सामयिक सुची)

01/07/2019 30/01/2020 पहा (8 MB)
अनुकंपा यादी वर्ग ३ (सामयिक सुची)

अनुकंपा यादी वर्ग ३ (सामयिक सुची)

01/07/2019 30/01/2020 पहा (7 MB)
संग्रहित करा