बंद

कर्मचारी क्षेत्र

कर्मचारी क्षेत्र
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख फाईल
नाशिक विभागातील तहसीलदार संवर्गातील अंतिम सेवाजेष्ठता यादी 1.1.1997 ते 31.12.2016

नाशिक विभागातील तहसीलदार संवर्गातील अंतिम सेवाजेष्ठता यादी 1.1.1997 ते 31.12.2016

06/09/2023 06/09/2024 पहा (970 KB)
तलाठी संवर्गाची एकत्रीत अंतिम जेष्ठता यादी दि. ०१-०१-२०२३

तलाठी संवर्गाची एकत्रीत अंतिम जेष्ठता यादी दि. ०१-०१-२०२३

16/06/2023 31/12/2023 पहा (1 MB)
वाहन चालक संवर्गाची दि. ०१-०१-२०२३ रोजीची अंतीम ज्येष्टता यादी.

वाहन चालक संवर्गाची दि. ०१-०१-२०२३ रोजीची अंतीम ज्येष्टता यादी.

03/04/2023 31/12/2023 पहा (880 KB)
शिपाई संवर्गाची दि. ०१-०१-२०२३ रोजीची अंतीम ज्येष्टता यादी.

शिपाई संवर्गाची दि. ०१-०१-२०२३ रोजीची अंतीम ज्येष्टता यादी.

03/04/2023 31/12/2023 पहा (3 MB)
संग्रहित करा