बंद

कर्मचारी क्षेत्र

कर्मचारी क्षेत्र
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख फाईल
लिपिक संवर्गाची प्रारुप सेवाज्येष्ठता यादी

लिपिक संवर्गाची दि. ०१/०१/२०२० रोजीची प्रारुप सेवाज्येष्ठता यादी

05/02/2020 31/05/2020 पहा (5 MB)
अ.का. व मं.अ. संवर्गाची प्रारुप सेवा ज्येष्ठता यादी

अ.का. व मं.अ. संवर्गाची प्रारुप सेवा ज्येष्ठता यादी – दि. ०१/०१/२०१६ ते ०१/०१/२०२०

20/01/2020 31/12/2020 पहा (2 MB)
सामान्य अनुकम्पा वर्ग 4 यादी – नाशिक जिल्हा

सामान्य अनुकम्पा वर्ग 4 यादी – नाशिक जिल्हा

06/01/2020 01/07/2020 पहा (2 MB)
सामान्य अनुकम्पा वर्ग 3 यादी – नाशिक जिल्हा

सामान्य अनुकम्पा वर्ग 3 यादी – नाशिक जिल्हा

06/01/2020 01/07/2020 पहा (2 MB)
संग्रहित करा