बंद

कर्मचारी क्षेत्र

कर्मचारी क्षेत्र
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख फाईल
दिव्यांग तलाठी संवर्गाची एकत्रीत अंतिम जेष्ठता यादी दि. ०१.०१.२०२४

दिव्यांग तलाठी संवर्गाची एकत्रीत अंतिम जेष्ठता यादी दि. ०१.०१.२०२४

04/04/2024 19/04/2024 पहा (851 KB)
नाशिक विभागातील तहसीलदार संवर्गातील अंतिम सेवाजेष्ठता यादी (सुधारित) ०१-०१-१९९७ ते ३१-१२-२०१६

नाशिक विभागातील तहसीलदार संवर्गातील अंतिम सेवाजेष्ठता यादी (सुधारित) ०१-०१-१९९७ ते ३१-१२-२०१६

09/11/2023 08/06/2024 पहा (982 KB)
नाशिक विभागातील तहसीलदार संवर्गातील अंतिम सेवाजेष्ठता यादी 1.1.1997 ते 31.12.2016

नाशिक विभागातील तहसीलदार संवर्गातील अंतिम सेवाजेष्ठता यादी 1.1.1997 ते 31.12.2016

06/09/2023 06/09/2024 पहा (970 KB)
संग्रहित करा