बंद

कर्मचारी क्षेत्र

कर्मचारी क्षेत्र
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख फाईल
दिव्यांग तलाठी संवर्गाची अंतिम एकत्रित सेवाज्येष्ठता यादी दि. ०१/०१/२०२२

दिव्यांग तलाठी संवर्गाची अंतिम एकत्रित सेवाज्येष्ठता यादी दि. ०१/०१/२०२२

06/10/2022 06/12/2022 पहा (164 KB)
तलाठी संवर्गाची एकत्रित अंतिम सेवाज्येष्ठता यादी दि. ०१/०१/२०२२

तलाठी संवर्गाची एकत्रित अंतिम सेवाज्येष्ठता यादी दि. ०१/०१/२०२२

06/10/2022 06/12/2022 पहा (2 MB)
नाशिक जिल्हा अनुकंपा सामाईक प्रतिक्षासुची गट-ड

नाशिक जिल्हा अनुकंपा सामाईक प्रतिक्षासुची गट-ड

25/08/2022 31/12/2022 पहा (5 MB)
नाशिक जिल्हा अनुकंपा सामाईक प्रतिक्षासुची गट-क

नाशिक जिल्हा अनुकंपा सामाईक प्रतिक्षासुची गट-क

25/08/2022 31/12/2022 पहा (5 MB)
कोतवाल संवर्ग जेष्ठता यादी ०१/०१/२०२१

कोतवाल संवर्ग जेष्ठता यादी ०१/०१/२०२१

22/11/2021 30/11/2022 पहा (6 MB)
संग्रहित करा