बंद

कर्मचारी क्षेत्र

कर्मचारी क्षेत्र
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख फाईल
कोतवाल संवर्ग जेष्ठता यादी ०१/०१/२०२१

कोतवाल संवर्ग जेष्ठता यादी ०१/०१/२०२१

22/11/2021 30/11/2022 पहा (6 MB)
वाहनचालक संवर्गाची अंतिम जेष्ठता यादी

वाहनचालक (गट क) संवर्गाची दि. ०१/०१/२०२१ रोजीची अंतिम सेवा जेष्ठता यादी

29/06/2021 28/06/2022 पहा (1 MB)
संग्रहित करा