बंद

निविदा

निविदा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख फाईल
निर्लेखित झालेल्या शासकिय वाहनांची लिलावाद्वारे विक्री करणेबाबत.

निर्लेखित झालेल्या शासकिय वाहनांची लिलावाद्वारे विक्री करणेबाबत.

01/09/2022 14/09/2022 पहा (509 KB)
संग्रहित करा