बंद

निविदा

निविदा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख फाईल
सरकारी वाहन आणि जडसंग्रह वस्तूंच्या (झेरॉक्स मशीन) विक्रीसाठी सूचना.

सरकारी वाहन आणि जडसंग्रह वस्तूंच्या (झेरॉक्स मशीन) विक्रीसाठी सूचना.

14/06/2024 26/06/2024 पहा (2 MB)
संग्रहित करा