बंद

बँका

आय. डी. बी. आय. बँक

प्रथमेश अपार्टमेंट, थट्टेनगर, थंडर पॉईंट जवळ गंगापूर रोड, नाशिक - 422002

ईमेल : customercare[at]idbi[dot]co[dot]in
फोन : 0253-2317001
संकेतस्थळ दुवा : http://www.idbibank.com

इंडियन ओव्हरसीज बँक, नाशिक

1 ला मजला, सौभाग्य चेंबर, नाशिक पुणे रोड, बिटको पॉईंट, नाशिक रोड, नाशिक, महाराष्ट्र 422214

ईमेल : iobmail[at]vsnl[dot]com
फोन : 0253-2411244
संकेतस्थळ दुवा : http://www.iob.in

एचडीएफसी बँक

3, वास्तूश्री, कॉलेज लिंक रोड, थत्तेनगर, नाशिक, महाराष्ट्र 422005

ईमेल : support[at]hdfcbank[dot]com
फोन : +919890603333
संकेतस्थळ दुवा : https://www.hdfcbank.com

कॉर्पोरेशन बँक

राम जानकी कॉम्प्लेक्स, बिग बाजार समोर, कॉलेज रोड, नाशिक - 422005

ईमेल : webcentre[at]corpbank[dot]co[dot]in
फोन : 0253-2579226
संकेतस्थळ दुवा : http://www.corpbank.com

देना बँक

1 सुख-शांती हाइट्स, नरसिह नगर जवळ, गंगापूर रोड, नाशिक, 422002

ईमेल : support[at]denabank[dot]co[dot]in
फोन : 0253-2340297
संकेतस्थळ दुवा : http://www.denabank.com

बँक ऑफ इंडिया

पहिला मजला, उज्ज्वल एजन्सिज जवळ, त्र्यंबक रोड, सातपूर, नाशिक -422007

ईमेल : boi[dot]callcenter[at]bankofindia[dot]co[dot]in
फोन : 0253-2357276
संकेतस्थळ दुवा : http://www.bankofindia.co.in