बंद

महाविद्यालये

एच. ए. एल. प्रवरा विमानचालन संस्था, नाशिक

पहिला मजला, टी. टी. सी. बिल्डिंग, एच. ए. एल. परिसर, विमानतळ रोड, वायुसेना स्टेशन, ओझर, ता. निफाड, जि. नाशिक, ४२२२२१

ईमेल : info[at]hpai[dot]in
फोन : 02550-271098
संकेतस्थळ दुवा : http://www.hpai.in

एन. डी. एम. व्ही. पी. चे कर्मवीर अॅड. बाबुराव गणपतराव ठाकरे अभियांत्रिकी महाविद्यालय, नाशिक

उदोजी मराठा बोर्डिंग कॅम्पस, पंपिंग स्टेशन जवळ, गंगापूर रोड, नाशिक

ईमेल : principal[at]kbtcoe[dot]org
फोन : 0253-2571439
संकेतस्थळ दुवा : http://kbtcoe.org/

एम. ई. टी. महाविद्यालय संघ, भुजबळ नॉलेज सिटी, नाशिक

आडगाव, नाशिक - ४२२००३ महाराष्ट्र

ईमेल : enquiries[at]bkc[dot]met[dot]edu
फोन : 0253-2303515
संकेतस्थळ दुवा : http://metbhujbalknowledgecity.ac.in/

एस.एन.जे.बी कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग

एनएच 3, चांदवड, महाराष्ट्र 423101

फोन : 02556-253750

एस.एन.डी. कॉलेज ऑफ इंजिनियरिंग

लासलगाव पाटोदा, येवला रोड, येवला, महाराष्ट्र ४२३४०१

ईमेल : sndcoe[dot]principal[at]gmail[dot]com
फोन : 02559-204685
संकेतस्थळ दुवा : http://www.sndcoe.ac.in/

एस.एन.डी.टी. कॉलेज ऑफ अभियांत्रिकी आणि संशोधन केंद्र

बाभूळगाव, तालुका - येवला जि. नाशिक पिन -423401

ईमेल : sndcoe[dot]principal[at]gmail[dot]com
फोन : 02559-225011
संकेतस्थळ दुवा : http://www.sndcoe.ac.in

के. के वाघ अभियांत्रिकी शिक्षण आणि संशोधन संस्था

अमृतधाम, पंचवटी, नाशिक, महाराष्ट्र 422003

फोन : 0253-2221111

के.टी.एच.एम. महाविद्यालय, नाशिक

गंगापूर रोड, नाशिक -422002

ईमेल : contact[at]kthmcollege[dot]com
फोन : 0253-2571376

के.व्ही.एन. नाईक एस.पी. संस्था पॉलिटेक्निक कॉलेज, नाशिक

डोंगरे वस्ती गृह, कॅनडा कॉर्नर, नाशिक, महाराष्ट्र 422002

फोन : 0253-2312975

गुरू गोबिंद सिंग अभियांत्रिकी आणि संशोधन महाविद्यालय, नाशिक

खालसा एज्युकेशनल कॉम्प्लेक्स, गुरु गोबिंद सिंह मार्ग, वडाला-पाथर्डी रोड, जोड इमारत नाशिक 422009

ईमेल : ggsf[dot]nashik[at]ggsf[dot]edu[dot]in
फोन : 0253-2372766
संकेतस्थळ दुवा : http://www.ggsf.edu.in/