बंद

प्राथमिक आरोग्य केंद्र करंजाळी

मु.पो. करंजाळी, ता. पेठ, जि. नाशिक

ईमेल : karanjali[dot]peth[at]mail[dot]com
फोन : 02558-234639