बंद

श्री त्र्यंबकेश्वर ज्योर्तिलिंग मंदिर

 

श्री त्रयंबकेश्वर ज्योर्तिलिंग मंदिर नाशिक पासुन 28 कि.मी.अंतरावर स्थित आहे.गोदावरी नदीचे उगम स्थान असलेल्या ब्रम्हगिरी पर्वताच्या पायथ्याशी त्रयंबकेश्वर वसलेले आहे.

सध्याचे मंदिर तिसरे पेशवे बाळाजी बाजीराव ( सन 1740 ते 1760 ) यांनी जुन्या मंदिराच्या जागेवर बांधले आहे.त्रयंबकेश्वर मंदिराचे व्यवस्थापन हे त्रयंबकेश्वर मंदिर हे ट्रस्टकडुन केले जाते. ट्रस्टकडुन भक्तांसाठी निवासाची सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात आलेली आहे.

 • त्र्यंबकेश्वर मंदिर
 • त्र्यंबकेश्वर मंदिर
 • त्र्यंबकेश्वर मंदिर
 • त्र्यंबकेश्वर मंदिर
 • त्र्यंबकेश्वर मंदिर
 • त्र्यंबकेश्वर मंदिर
 • Trimbakeshwar Temple Front
 • Trimbakeshwar Temple Inside
 • Trimbakeshwar Temple Side
 • Trimbakeshwar Temple Full
 • Trimbakeshwar Temple Night
 • Trimbakeshwar Temple Decorative

कसे पोहोचाल?:

हवाई मार्गे

मुंबई येथिल विमानतळ 180 किमी अंतरावर आहे

रेल्वे द्वारे

जवळचे रेल्वे स्टेशन नाशिकरोड आहे जे साधारण 40 किमी अंतरावर आहे.

रस्त्याने

नाशिक रस्तामार्गे चांगले जोडलेले आहे, नाशिक ते त्र्यंबकेश्वर जवळ जवळ 30 कि.मी. आहे,