बंद

काय नवीन

प्रतिमा नाही
दिव्यांग तलाठी संवर्गाची एकत्रीत प्रारूप जेष्ठता यादी दि. ०१-०१-२०२४

प्रकाशित : 01/03/2024

दिव्यांग तलाठी संवर्गाची एकत्रीत प्रारूप जेष्ठता यादी दि. ०१-०१-२०२४

तपशील पहा
प्रतिमा नाही
बाह्य यंत्रणेच्या सहाय्याने ग्रंथालयातील ग्रंथांची नोंद एक्सेल शीट मध्ये करणेसाठी निविदा- (दुसरा विस्तार)

प्रकाशित : 01/03/2024

बाह्य यंत्रणेच्या सहाय्याने ग्रंथालयातील ग्रंथांची नोंद एक्सेल शीट मध्ये करणेसाठी निविदा- (दुसरा विस्तार)

तपशील पहा
प्रतिमा नाही
तात्पुरती सेवाज्येष्ठता यादी (PWD अव्वल कारकुन, मंडळ अधिकारी, महसूल सहाय्यक)- २०२४

प्रकाशित : 22/02/2024

तात्पुरती सेवाज्येष्ठता यादी (PWD अव्वल कारकुन, मंडळ अधिकारी, महसूल सहाय्यक)- २०२४

तपशील पहा
प्रतिमा नाही
नाशिकच्या विभागीय प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्थेत सहाय्यक प्राध्यापक वर्ग-1 आणि रेक्टर पद भरतीची जाहिरात.

प्रकाशित : 15/02/2024

नाशिकच्या विभागीय प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्थेत सहाय्यक प्राध्यापक वर्ग-1 आणि रेक्टर पद भरतीची जाहिरात.

तपशील पहा
प्रतिमा नाही
बाह्य यंत्रणेच्या सहाय्याने ग्रंथालयातील ग्रंथांची नोंद एक्सेल शीट मध्ये करणेसाठी निविदा- प्रथम मुदत वाढ

प्रकाशित : 13/02/2024

बाह्य यंत्रणेच्या सहाय्याने ग्रंथालयातील ग्रंथांची नोंद एक्सेल शीट मध्ये करणेसाठी निविदा- प्रथम मुदत वाढ

तपशील पहा