बंद

काय नवीन

प्रतिमा नाही
मा. मुख्य मंत्री यांचा दूरचित्रवाणी द्वारे लाभार्थी सोबत परिसंवाद

प्रकाशित : 14/01/2019

मा. मुख्य मंत्री यांचा दूरचित्रवाणी द्वारे लाभार्थी सोबत परिसंवाद

तपशील पहा
प्रतिमा नाही
अति. मुख्य सचिव (महसूल ) दूरचित्रवाणी द्वारे परिषद

प्रकाशित : 14/01/2019

अति. मुख्य सचिव (महसूल) यांची विभागीय आयुक्त व जिल्हाधिकारी सोबत दूरचित्रवाणी द्वारे परिषद

तपशील पहा
प्रतिमा नाही
सन्माननीय मुख्यमंत्री-व्हिडिओ कॉन्फरन्स

प्रकाशित : 09/04/2018

सन्माननीय मुख्यमंत्री-व्हिडिओ कॉन्फरन्स जिल्हाधिकारी सोबत

तपशील पहा
प्रतिमा नाही
मा. मुख्य मंत्री दूरचित्रवाणी द्वारे परिसंवाद

प्रकाशित : 11/01/2019

मा. मुख्य मंत्री दूरचित्रवाणी द्वारे लाभार्थी सोबत परिसंवाद

तपशील पहा