बंद

काय नवीन

प्रतिमा नाही
मातोश्री कन्या वसतिगृह, नाशिक येथे सारथी संस्थेच्या अंतर्गत वसतिगृहात प्रवेशासाठी पात्र व अपात्र विद्यार्थ्यांची यादी.

प्रकाशित : 09/07/2024

मातोश्री कन्या वसतिगृह, नाशिक येथे सारथी संस्थेच्या अंतर्गत वसतिगृहात प्रवेशासाठी पात्र व अपात्र विद्यार्थ्यांची यादी.

तपशील पहा
प्रतिमा नाही
नाशिक जिल्ह्यातील सर्व पशुवैद्यकीय संस्थांना द्रवनत्र वाहतूक व पुरवठा करण्यासाठी ई-निविदा.

प्रकाशित : 05/07/2024

नाशिक जिल्ह्यातील सर्व पशुवैद्यकीय संस्थांना द्रवनत्र वाहतूक व पुरवठा करण्यासाठी ई-निविदा.

तपशील पहा
प्रतिमा नाही
मौजे टाकळी विंचुर, ता. निफाड, जि. नाशिक मध्ये सामाजिक परीणाम निर्धारण अभ्यास अहवालाचे समिती मार्फत मुल्यमापन करणेबाबत बैठकिचे इतिवृत्त.

प्रकाशित : 28/06/2024

मौजे टाकळी विंचुर, ता. निफाड, जि. नाशिक मध्ये सामाजिक परीणाम निर्धारण अभ्यास अहवालाचे समिती मार्फत मुल्यमापन करणेबाबत बैठकिचे इतिवृत्त.

तपशील पहा
प्रतिमा नाही
मौजे कुंदेवाडी, ता. निफाड, जि. नाशिक. मध्ये सामाजिक परीणाम निर्धारण अभ्यास अहवालाचे समिती मार्फत मुल्यमापन करणेबाबत बैठकिचे इतिवृत्त.

प्रकाशित : 28/06/2024

मौजे कुंदेवाडी, ता. निफाड, जि. नाशिक. मध्ये सामाजिक परीणाम निर्धारण अभ्यास अहवालाचे समिती मार्फत मुल्यमापन करणेबाबत बैठकिचे इतिवृत्त.

तपशील पहा
प्रतिमा नाही
सरकारी वाहन आणि जडसंग्रह वस्तूंच्या (झेरॉक्स मशीन) विक्रीसाठी सूचना.

प्रकाशित : 13/06/2024

सरकारी वाहन आणि जडसंग्रह वस्तूंच्या (झेरॉक्स मशीन) विक्रीसाठी सूचना.

तपशील पहा